2016.04.28. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat bizottsági tag cserére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

83/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló ……/2016.(…….) önkormányzati rendelet megalkotása (I.forduló)

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

79/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 18/2015. (V. 26.) sz. rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

71/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Koshari tér Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 90/2016. (II.19.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ JZJ Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 125/2016. (II.19.) számú határozata ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

73/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Felülvizsgálati kérelmek a VVKB 115/2016. (II.19.) és a VVKB 117/2016. (II.19.) számú határozatok ellen (Szép-Ép-Vend Kft. és IF Kft.)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

72/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti díj csökkentése iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

70/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ BÉ-SA Ellipszis Kft. felülvizsgálati kérelme Polgármester úr Kp/20988/2/2015/XXX számú döntése ellen

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Madár Éva mb. irodavezető

75/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” pályázati felhívás alapján a „Ráday u. 46. szám alatt található bölcsőde férőhelybővítése és felújítása” című pályázat benyújtására

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

77/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

81/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat Önkormányzat által történő saját halottá nyilvánításra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

82/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a Pro Facultate Ferencváros díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós ESZSB elnöke

84/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a Ferencváros Schmidt Egon-díja adományozására

Előterjesztő: Görgényi Máté VVKB elnöke

84/2/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Bácskai János polgármester

78/2016., 78/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2015. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

85/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Családok Átmeneti Otthonának 2015. évi működéséről

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

86/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

76/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2016. április 22.

 

Bácskai János

polgármester

Top