2015.12.10. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv II. (közmeghallgatásról)

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat bizottsági tagcserére

Előterjesztő: Intzoglu István képviselő

239/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

243/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ A Budapest IX. Ferenc körút 39. földszint II. (hrsz.: 37532/0/A/2) sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésének ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

238/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Képviselő-testület 293/2013. (XII.12.) számú határozatának módosítása, a Budapest, IX. kerület, Vaskapu u. 49. (hrsz. 38003) szám alatti ingatlanra vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

237/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok pályázat útján történő elidegenítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

244/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.4.) rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

252/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet     

 

7./ A BKK Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme B+R kerékpártároló közterületen történő létesítéséhez a Budapest, IX. kerület, Pöttyös utcai metróállomásnál a „B+R kerékpárolók létesítése Budapesten és környékén – Budapest HÉV és metróvonalai mentén létesítendő B+R kerékpártárolók I-II. ütem” megnevezésű projekt keretén belül

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

246/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet   

 

8./ Javaslat az Önkormányzat és intézményei, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok számlavezetőjének megváltoztatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

253/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

242/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

245/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Az ingatlan vagyonkataszter és a számviteli nyilvántartás rendezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

241/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

236/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére támogatott lakhatás biztosítása céljából

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

250/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Javaslat 7 tanterem, valamint kiszolgáló helyiségek átadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

248/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 2. sz. melléklet  

 

15./ Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat biztosítására kötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

251/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A Budapest IX. kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium „Ferencváros” név használata iránti kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

235/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

249/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2015. évi értékelése, 2016. évi programja

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

254/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

19./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás (a Ferencvárosi Parkolási Kft. beolvadása) utáni végleges vagyonmérlegének elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila elnök-vezérigazgató

255/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet     

 

20./ 2016. évi ellenőrzési terv

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

233/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

21./ Interpelláció

Előterjesztő: Pál Tibor képviselő

240/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ BÖK Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének átruházása

Előterjesztő: Mezey István képviselő

Tárgyalja: GB

259/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatok ellátására kiírt magasabb vezetői pályázat elbírálása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

257/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

258/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

234/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató 2015. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: dr. Szabó József Zoltán jegyző

1/4/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2015. december 4.

 

Bácskai János

polgármester

Top