2012.07.10. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

154/3/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

178/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat a 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

186/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

191/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a térfelügyeleti-rendszer bővítésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

190/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

6./ Beszámoló a 2011. évi költségvetési rendeletben külön soron szereplő szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

176/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Karaván Művészeti Alapítvány 2011. évi állami támogatás felhasználásáról benyújtott beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

177/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány 2011. évi beszámolója

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

174/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ Bp. IX., Ferenc krt. 2-4. földszint 1. szám alatti ingatlan 46/100-ad részének elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

188/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat a Hűvösvölgyi ingatlan hasznosítására vonatkozóan

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

194/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Budapest IX. ker. Börzsöny u. 11-13. szám alatti rendőrörs felújítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

189/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Közterület-használattal kapcsolatos fellebbezések

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

179/2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

179/3/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Alapító Okiratok módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

184/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Ellátási szerződés módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

171/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

15./ Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

170/2012. sz. előterjesztés 1. sz. melléklet (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámának bővítése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

172/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ HPV elleni védőoltás méltányosságból történő biztosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

187/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ A Zöld Válasz Egyesület tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása és részükre nem lakás céljára szolgáló helyiség biztosítása

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

182/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ A FEV IX Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. átalakulás utáni végleges vagyonmérlegének elfogadása

Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató

180/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

20./ Bírósági ülnök megbízatásának megszűnése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

173/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

183/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a FESZOFE Nonprofit Kft. 2012 évi közfoglalkoztatási pályázatairól

Előterjesztő: Sebők Endre ügyvezető igazgató

185/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a Hűvösvölgyi tábor ügyében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

193/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Üllői út 45. szám alatti telephelyéről a Lenhossék u. 24-28. szám alatti telephelyre történő költöztetéséről

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

192/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:

Budapest Főváros Kormányhivatala június 26-án kelt javaslata szerint 30 napon belül módosítani szükséges a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) rendeletet. A módosítási kötelezettség határidőben történő betartásához a Képviselőtestület döntése szükséges.

A Magyar Államkincstár részéről hiánypótlás érkezett az Alapító Okiratokkal kapcsolatban, amit 20 napon belül szükséges teljesíteni. A hiánypótlás ügyében a Képviselőtestületnek döntést kell hoznia, fentiek alapján indokolt rendkívüli ülés összehívása.

 

Budapest, 2012. július 5.

 

Bácskai János

polgármester

 

Tájékoztató anyag:

181_12.pdf

Top