2012.01.26. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2012. 1. sz. melléklet

24/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

 1. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

29/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. 2012. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

25/2012. 1. sz. melléklet

 

 1. Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendeletének módosításához

26/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

26_2/2012. sz. előterjesztés

 

 1. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

7/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi körzet megszüntetésére és egyben felosztására a 12., 14. és 15. sz. felnőtt fogorvosi körzet fogorvosai között, valamint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

10/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A Képviselőtestület az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásáért fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011 (II. 28.) rendeletének módosításáról

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

20/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A közterületekről látható egyes felületek védelméről szóló 40/2004. (XI.17.) rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

19/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

23/2012. 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 1. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

21/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Patróna Hungariae – Együttműködési megállapodások és támogatói nyilatkozat jóváhagyása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

11/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. közszolgáltatási és működési támogatási szerződése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

27/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

 1. Együttműködési megállapodás az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjával

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

8/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A BRFK IX. kerület Rendőrkapitányság, valamint a Ferencvárosi Tűzőrség támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

18/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Állami tulajdon ingyenes megszerzése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

28/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

 1. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

14/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet létszámának emelésére, Alapító Okiratának módosítására, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet közötti, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről kötött megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

31/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat közérdekű használati jogot alapító szerződés megkötésére

Előterjesztő: Martos Dániel VVKB elnöke

22/2012. 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

 1. A 320/2011. (XI.09.) számú képviselőtestületi határozat 3.19 pontjának visszavonása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

9/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat a Csángó Bál megrendezésének támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

6/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Javaslat az Aranycsapat Alapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

16/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. A Magyar Labdarúgó Szövetség az UEFA U-21 2015-ös Eb megrendezésére benyújtott pályázatának támogatásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

17/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Közérdekűvé nyilvánítási kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

12/2012. 1. sz. melléklet

 

 1. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására vonatkozó pályázatok Támogatási Szerződései

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

32/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Képviselőtestületi határozatok határidejének módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

4/2012. 1. sz. melléklet

 

 1. Projekt menedzser feladatainak ellátása, díjazása alpolgármesteri foglalkoztatási jogviszony mellett

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

33/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 1. Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

13/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1.Tájékoztató a kerületi küldött 2011. II. féléves munkájáról

Előterjesztő: Veres László kerületi küldött

15/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2.Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázatról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

34/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3.Napirendre vételt igénylő, de nem tárgyalt vagy halasztott napirendek levételének indoklása

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

2/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. január 20.

 

Bácskai János s.k.

polgármester

Top