2020.06.29. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

Zárt bizottsági ülés határozata

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2020. június 29-én (hétfőn) 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.

  1. emeleti ülésterem

  

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

93/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

93_20; 93_20_M01

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

38/4/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

38_4_20; 38_4_20_M01

 

3./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására

97/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

97_20; 97_20_M01

 

4./Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2018/2019 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására

96/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

96_20

 

5./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúságot segítő javaslatainak támogatására

72/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

72_20

 

6./  Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve

105/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

105_20; 105_20_M01

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

92/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

92_20

 

8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

103/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

103_20

 

9./ Beszámoló a családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére, a krízishelyzetben lévők átmeneti lakhatásának megoldása érdekében végzett feladatokról

101/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Gedeon Andor igazgató

101_20

 

10./ Javaslat az 1. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására

Sz-137/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_137_20

 

11./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására

Sz-138/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_138_20

 

12./ Javaslat az 5. fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés módosítására.

Sz-139/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_139_20

 

13./Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által koordinált 3202., valamint 3362. számú költségvetési sor felosztásának módosítására

Sz-144/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

Sz_144_20

 

14./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Sz-127/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Sz_127_20_z

 

15./ Javaslat „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozása

Sz-143/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Sz_143_20 z

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató az ESZSICB 2020. évi határozatainak végrehajtásáról

Sz-136/2020. sz. előterjesztés

(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

 

Indokolás:

A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2020. július 2-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

 

Budapest, 2020. június 25.

 

Torzsa Sándor s. k.

elnök

Top