2024.05.07. – Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2024. május 7-én (kedden) 15.00 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
108/2024., 108/2-5/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

108_24    108_24_M01    108_2_24    108_3_24    108_4_24    108_5_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
109/2024., 109/2/2024. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

109_24    109_2_24    109_24_M01    109_24_M02

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat a Budapest IX. kerület Gyáli úti volt MÁV lakótelep közműhálózat rekonstrukciójára vonatkozó háromoldalú (Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Budapest Főváros Önkormányzata – MÁV Zrt.) együttműködési megállapodás megkötésére
122/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

122_24    122_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat a Képviselő-testület 2024. II. félévi munkatervére
123/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

123_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Javaslat a VIK 47/2024. (IV.16.) sz. határozatának visszavonására
Sz-202/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_202_24

Előterjesztő: Árva Péter elnök

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a Tompa utca 28. szám előtti megrongált közterületi zöldterület helyreállításáról
Sz-189/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_189_24     Sz_189_24_M01

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

2./ Tájékoztató a VIK 2024. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-175/2024. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Árva Péter elnök

Budapest, 2024. május 2.

Árva Péter s.k.
elnök

Top