2023.12.13. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2023. december 13-án (szerdán) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

Napirendi javaslat:

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetése (I. forduló)
242/2023., 242/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

242_23    242_2_23    242_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet 2795. számú költségvetési során lévő előirányzatok átcsoportosítására
243/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

243_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
246/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

246_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetéséről és az önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről szóló …/2023. (… …) önkormányzati rendelet megalkotására
248/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

248_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Intézményi alapító okiratok módosítása
241/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

241_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelme
238/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

238_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Konkáv Alapítvány támogatási kérelme
240/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

240_23    240_23_M01

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. I. félévi munkaterve
256/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

256_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére
Sz-379/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_379_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

10.) A LÉLEK Program második szintjén elhelyezett személyek bérleti szerződésének meghosszabbítása
Sz-403/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_403_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

11./ Személyi térítési díj méltányossági kérelme
Sz-378/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_378_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

12.) Kovács Márk támogatási kérelme
Sz-380/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_380_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a FESZ-ben foglalkoztatott nem orvos munkavállalók béremeléséről
250/2023. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Tájékoztató az ESZSICB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-381/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

Budapest, 2023. december 7.

Torzsa Sándor s.k.
elnök

Top