2023.07.24. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2023. július 24-én (hétfő) 14.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Szociális bérlakás-pályázat eredményének megállapítása
Sz-260/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_260_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Költségelvű bérlakás-pályázat eredményének megállapítása
Sz-261/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_261_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-262/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_262_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 126/2023. (VI.21.) sz. határozatának visszavonása
Sz-263/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_263_23_a

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
A lakásrendelet 5.§ (6) bekezdése alapján a pályázat eredményét a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül állapítja meg. A szociális bérlakás-pályázat benyújtási határideje 2023. június 16. napja volt, így a határidő letelte az igazgatási szünet időpontjára esne.

Budapest, 2023. július 19.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top