2021.11.10. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának 2021. november 10-én (szerda) 16:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
73/2021., 73/2/2021. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

73_21    73_21_M01    73_21_M02    73_2_21  73_3_21    Részvételi költségvetés TÁJÉKOZTATÓ

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Módosító indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
54/2/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

54_2_21

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

3./ Javaslat a 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
68/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

68_21 68_2_21

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

4./ A Budapest IX., Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
84/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ A Budapest IX., Mester u. 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása
85/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére
69/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

69_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Jelzálogjog bejegyzése az önkormányzatot megelőző első ranghelyre
Sz-134/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések 1 év határozott időre történő megkötése
Sz-135/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Sz-136/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztató:
1./ Tájékoztató a Média Nonprofit Kft. tevékenységéről
72/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

72_21

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hagymási Zoltán ügyvezető

Budapest, 2021. november 4.

Top