2020.07.29. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Zárt bizottsági ülés határozata

MEGHÍVÓ

Napirendi pontok:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020., 123/2/2020. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

123_20_M01 123_20_M02 123_20 123_2_20

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)

130/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

130_20

 

3./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

118/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

118_20 118_2_20

 

4./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

117/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: 117_20_z

 

5./ Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról

126/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója

126_20

 

6./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakás bérbe adása mellett

Sz-149/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: Sz_149_20_z

 

7./ Szolgálati lakás juttatása az önkormányzat és intézményeiben dolgozó részére

Sz-150/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: Sz_150_20_z

 

8./ Lakások bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdése alapján

Sz-151/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: Sz_151_20_z

 

9./ A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 21/2019. (XII.11.) számú határozatának visszavonása

Sz-152/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: Sz_152_20_z

 

10./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Sz-153/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: Sz_153_20_z; Sz_153_20_M01_z

 

11./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Sz-154/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: Sz_154_20_z; Sz_154_20_z

 

12./ A Gazdasági Bizottság GB 144/2015. (VI.17.) számú határozatának visszavonása

Sz-173/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: Sz_173_20-z

 

13./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása

125/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Zárt anyag: 125_20_z; 125_20_M01_z; 125_20_M02_z; 125_20_M03_z

Top