2019.01.30. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

22/2019.; 22/2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

21/2019.; 21/2/2019. sz; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ A 2019. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

20/2019. sz.; előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója felmondásának tudomásul vétele, valamint a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

6/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötendő közösségi hasznosítási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

6./ Javaslat az „Urban Innovative Actions” című pályázat benyújtására „Városi szegénység” altémában és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

18/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának, SZMSZ-ének és Szakmai Programjának módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

15/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

Indokolás: Az „Urban Innovative Actions” című pályázatot 2019. január 31-én 14.00 óráig kell benyújtani, mely időpontig a szakmai program elfogadásáról és az önrész biztosításáról képviselő-testületi döntés szükséges.

 

 

Budapest, 2019. január 25.

Dr. Bácskai János
polgármester

Top