2017.10.19. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A 2017. évi templompályázat értékelése
Sz-422/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Sz-422/2017. sz. 

 

Indoklás: A pályázat elbírálásának határideje 2017. október 25., melyhez bizottsági döntés szükséges.

 

 

Budapest, 2017. október 16.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top