2016.05.18. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. I-XII. havi gazdálkodásáról szóló
beszámoló (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
101/2016.; 101/2/2016.; 101/3/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
102/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
103/2016.; 103/2/2016. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
107/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ 2015. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
88/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

6./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
100/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója, 2016. évi üzleti terve, javaslat a
FESZOFE Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, javaslat Alapító
Okirat módosításra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila elnök-vezérigazgató
114/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1.1. sz. melléklet; 1.2. sz. melléklet; 1.3. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a PEB 2016. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-248/2016. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2016. május 13.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top