2014.06.19. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-298/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a VVKB 79/2014. (III.19.) számú határozatának módosítására

 

Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető

Sz-296/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ „Intézményi Zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros oktatási-nevelési
intézményeiben” pályázat

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-299/2014. sz. előterjesztés (helyszínen kerül kiosztásra)

 

4./ Határozatok módosítása

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-282/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Rendezvények megtartására irányuló kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-283-286/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Díjcsökkentésre vonatkozó kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-287-290/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. mellékletek

 

7./ Budapest IX. kerület Ráday utca területére vonatkozó közterület használati kérelem

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-297/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Közterület–használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-291-295/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Indoklás:

A lakóház felújítási pályázat 2014. április 30-tól június 10-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

 

Budapest, 2014. június 16.

 

Veres László s.k.

elnökhelyettes

Top