2014.05.14. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós képviselő

Sz-233/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői megbízatásának betöltésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

92/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2014. sz., 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet; 2. melléklet

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató

107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet; 2. melléklet

 

7./ Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására (FESZ,
FESZOFE)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közművelődési, szociális intézmények, valamint a
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

82/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ A számított létszám túllépés fenntartói engedélyezése Csicsergő Óvoda Katica és Csipet-csapat
csoportjában

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

84/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ A 2013. évi társadalmi és civil szervezetek, egyházak és egyházi szervezetek támogatása beszámolóinak
elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

88/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A 2013. évi kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

97/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A 2014. évi civil szervezetek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

102/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet

 

13./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

105/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet

 

14./ Javaslat a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületével közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

104/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Javaslat az iskolatej-program kiegészítéseként kifli biztosítására a kerületi tanulók részére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

89/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2013.
évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

75/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

90/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet

 

18./ Beszámoló a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről, a 2014. évi támogatási
szerződés megkötése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

81/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet

 

19./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági
szerződésének módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

106/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ A 2014. évi kulturális tevékenységek támogatására – egyéb szervezetek, magánszemélyek által – benyújtott
pályázatok elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-245/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ A 2014. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-244/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. melléklet; 2. melléklet

 

22./ Óvodai sport tevékenység támogatására meghirdetett pályázat elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-240/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat a Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok részére – a 3989 számú költségvetési soron – elkülönített
pályázati keretösszeg átcsoportosítására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-242/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ A 2013. évi helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-237/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-241/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

26./ Akadálymentesítési kérelem

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-186/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

27./ HÜB. 218/2012. ( VII.09.) sz. határozat visszavonása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-239/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) Formanek Gyula alpolgármester

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

96/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor 2014. évi felhasználásáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-238/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-235/2014. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2014. május 9.

 

Illyés Miklós s.k.

elnök

 

Top