2013.12.11. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és
telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
201/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adó
helyi bevezetéséről szóló 38/2010. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
200/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
232/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
238/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat új közbeszerzési szabályzat elfogadásra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
246/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

6./ Javaslat a parkolási feladatok ellátásával összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
247/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

7./ A Budapest IX. ker., Ráday utca 57. szám alatti és Lónyay utca 56. szám alatti telkeken történő egységes
hivatali elhelyezést biztosító ingatlanfejlesztés közbeszerzési pályázatának kiírása és az építési engedélyhez
kapcsolódó megállapodás megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
240/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet;
5. sz. melléklet

 

8./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi üzleti tervének, társasági
szerződésmódosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
222/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri és Jegyzői
Kabinet szabályszerűségi ellenőrzéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-525/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Sz-492/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2013. december 6.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top