2013.07.04. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Bakáts-projekt vázlatterveinek bemutatása
Sz-326/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-326/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Nehru-projekt vázlatterveinek bemutatása
Sz-327/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
1. sz. melléklet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-327/2013. sz.; 1. sz. melléklet; 1. sz. melléklet

 

3./ Tűzliliom park vázlatterveinek bemutatása
Sz-328/2013. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-328/2013. sz.

 

4./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak módosítása
Sz-319/2013., Sz-320/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-319/2013.; Sz-320/2013. sz.

 

5./ SHIRAZ Kft. közterület-használati díj tartozás mérséklése iránti kérelme
Sz-321/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-321/2013. sz.

 

6./ Szabóék Péksége Kft. közterület-használati díjtartozás (6 havi) részletekben történő megfizetése
iránti kérelme
Sz-322/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-322/2013. sz.

 

7./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-323/2013., Sz-324/2013., Sz-325/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-323/2013.; Sz-324/2013.; Sz-325/2013. sz. 

 

Indokolás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

 

 

Budapest, 2013. június 28.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top