2013.06.05. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Méhecske, a Napfény és az Ugrifüles Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

133/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/34/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Javaslat „A magyar nyelvért” emlékdíjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

134/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Együttműködési megállapodások megkötése és a 223/2012. (V.17.) számú, az 518/2012. (XII.06.) számú,
valamint a 18/2013. (I.31.) számú határozat hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

139/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A 2012. évben állami támogatásban részesített előadó-művészeti szervezetek által benyújtott beszámolók
elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

130/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat
értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

131/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ 2013/2014. tanévben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

141/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

128/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat támogatásokról szóló döntések meghozatalára az Mötv. 42. § 4. pontja alapján

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

123/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Jubileumi helytörténeti kiadvány megjelenéséről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-287/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a 2012. évi támogatásokra vonatkozó beszámolók és elszámolások elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-293/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A 2012. évi szabadidősport támogatásra meghirdetett SE pályázatok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-288/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Háziorvosi kérelmek

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-289/2013, Sz-290/2013 sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-294/2013, Sz-295/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti méltányossági kérelmek

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-296/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-284/2013., Sz-284/2/2013 sz. előterjesztések (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2013. május 31.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top