2012.09.06. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban -, József Attila Terv I. ütem” kiemelt projekt átdolgozott pályázati anyagának benyújtása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

213/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

207/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Törvényességi észrevétel a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.(VI.12.) számú rendelettel kapcsolatban

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

208/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet 

 

4./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

211/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet 

 

5./ Javaslat a FEV IX Zrt. megbízási szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

210/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a FESZOFE Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

205/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet 

 

7./ Bp. IX., Ferenc krt. 2-4. fsz. 1. sz. alatti ingatlan 46/100-ad részének elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

196/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Ráday u. 31/B fszt. I. sz. alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

198/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

200/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek elidegenítése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-468/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Az M-Bistro Ráday Kft. bérleti díj tartozásának elengedése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-448/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Budapest, IX. ker. Lónyay u. 60. II: 21. (hrsz: 36934/0/A/21) szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-440/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Üres, 60 m2 feletti önkormányzati bérlakások kijelölése piaci alapon történő bérbeadásra

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-447/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A Bp. IX. Soroksári út 92. sz. alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-465/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Minőségi lakáscsere kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-441/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Méltányossági lakás kérelmek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-442/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-443/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-474/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Egyezség megkötése az Ács Kornél Kft.-vel

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-462/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Gazdasági Bizottság határozatainak visszavonása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-446/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2012. első féléves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

215/2012., 215/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet 

 

2./ Tájékoztató a GB határozataink végrehajtásáról

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-489/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. augusztus 31.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top