2012.05.16. – Gazdasági Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1. Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

110/3/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat, korábban kiküldve); 110/4/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására – I. forduló

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

132/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) számú rendelet módosítására (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

137/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

138/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

FB Kft.
1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet

FESZ Kft.
1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

FESZOFE Kft.
1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet

FV Kft.
1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

Nonprofit Kft.
1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

Parkolási Kft.
1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

SEM IX. Kft.
1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet

 

5. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. évi beszámolójának és 2012. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Mezey István képviselő

134/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet

 

6. Javaslat a Parkolási Kft. tevékenységével összefüggésben szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

139/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

7. A KALPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérleti díj tartozásának elengedése a bérbeadó helyett végzett munka összegének mértékéig

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-307/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8. Közös tulajdonú helyiség elidegenítése

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

Sz-306/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9. Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-305/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10. Lakás bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-304/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11. A piaci alapú bérbeadásra meghirdetett lakások 2012. május 8-án megtartott versenytárgyalása alapján a nyertes személyének kiválasztása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-335/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

12. Peren kívüli egyezség megkötése

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-314/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13. Bp., IX. Gubacsi út 47-61. sz. alatti ingatlan optikai ellátására távközlési alépítmény hálózat kiépítése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-318/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14. Bp., IX. Soroksári Duna ág keresztezése, optikai kábelhálózat fejlesztése, nyomvonalas jellegű építmény elhelyezése és tulajdoni jogok korlátozása miatti kártalanításra vonatkozó megállapodás

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-317/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2012. május 11.

 

Kandolka László s.k.

elnök

Top