2012.05.02. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
106/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet;

 

2. Éves ellenőrzési jelentés 2011.

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
99/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

4. Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
105/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet;

 

5. PEB ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-288/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Weöres S Ált. Iskola és Gimnázium ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-265/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2. Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ellenőrzési jelentése

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-264/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Ellenőrzési jelentés a Leövey Klára Gimnázium 2011. évi működési költségvetés támogatásának többletkeret lehívásáról

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-266/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4. Ellenőrzési jelentés a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal EU forrásból

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-263/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5. Tájékoztató a felhasznált likvidhitelről

Előterjesztő: Nyeste Marianna irodavezető
Sz-289/2012 sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-279/2012. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Indokolás: A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont – A bizottság működése, az ülésezés rendje – (1) bekezdése szerint a bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző keddi napon, ezért a képviselőtestületi ülést megelőző szerdai napra összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

 

 

Budapest, 2012. április 27.

Pál Tibor s.k.
elnök

 

Top