Költségelvű bérlakás-pályázat

Költségelvű bérlakás-pályázat

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 338/2021. (VI.3.) számú önkormányzati határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére gyermekkel költöző és gyermek nélkül költöző kategóriákban az önkormányzat tulajdonában lévő 5-5 db üres lakás bérleti jogának megszerzésére a lakbér költségelven történő megállapításával.

 

A pályázat időtartama:        2021. június 07-től 2021. június 28. napjáig

 

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-tól 12.00 óráig) vehető át.

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:

Pályázati felhívás

Jelentkezési lap

 

A pályázat benyújtásának módja:

1.) papír alapon:

ZÁRT BORÍTÉKBAN, melyre a „Költségelvű pályázat” jeligét rá kell írni (a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)

A pályázat benyújtásának helye: Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoport (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől)

A papír alapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • kitöltött és aláírt jelentkezési lap

(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

VAGY

2.) elektronikus úton:

az elektronikus űrlapot az alábbi webes felületen kell kitölteni

Elektronikus űrlap

 

Az elektronikus úton benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • helyesen kitöltött elektronikus űrlap

(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

  • kitöltött és aláírt nyilatkozat

 

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Vagyonkezelési Iroda nyújt személyesen (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől az ügyfélfogadás rendje:
hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-tól 12.00 óráig),
vagy a 06-1-215-1077/502, 267, 504, 543-as telefonszámokon.

Top