A pályázó személyi adatai

  A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK SZERINT A PÁLYÁZATON KIZÁRÓLAG 1992. JÚNIUS 23-ÉN VAGY AZT KÖVETŐEN SZÜLETETT SZEMÉLYEK VEHETNEK RÉSZT!

  A pályázó által ténylegesen lakott lakás adatai (jelenleg lakott lakás)

  A pályázó állandó bejelentett lakcím adatai

  A pályázó Ferencvároshoz való kötődése tekintetében tett nyilatkozata

  Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül, bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott, e körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év helyben lakást (bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely) igazol. Az így kapható pontszám legfeljebb 5 pont.

  Munkahely

  Gyermekkel költözők esetében

  A pályázó pályázati részvétellel kapcsolatos nyilatkozata

  Pályázóval együtt költöző személyek

  Az érvényes pályázat érdekében kérjük csatolja az innen letölthető Nyilatkozatot, amelyet kitöltve és aláírva a Tallóz gomb segítségével tud feltölteni.

  Bérlő a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke, továbbá – amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb – testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka. Fentiekre tekintettel a jelentkezési lapon a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők.