2021. 09.08-án 10.00 órakor tartott rendes ülés

2021. 09.08-án 10.00 órakor tartott rendes ülés

VB.10/2021. (IX.8.) sz. 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
VB.8/2021. (IX.8.) sz. 2./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
VB.12/2021. (IX.8.) sz. 3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
VB.13/2021. (IX.8.) sz. 4./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról
VB.14/2021. (IX.8.) sz. 5./ Kupakgyűjtő szívek telepítése
VB.15/2021. (IX.8.) sz. 6./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2022. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra 
VB.16/2021. (IX.8.) sz. 7./ 2021. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra
VB.17/2021. (IX.8.) sz. 8./ Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Budapest IX. kerület Ráday u. 2. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme
VB.18/2021. (IX.8.) sz. 9./ Budapest IX. kerület Tűzoltó utca 33/C szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén Heginvest Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása
VB.19/2021. (IX.8.) sz. 10./ A 285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozatának módosítása (Borbár Kft.)
VB.20/2021. (IX.8.) sz. 11./ Abou Abdo Roland Budapest IX. kerület Berzenczey u. 28. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló területére benyújtott közterület-használat hosszabbítás iránti kérelme
VB.21/2021. (IX.8.) sz. 12./ Az Insular-Tech Kft. Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor 11. sz. előtti nem díszburkolatos gyalogjárda, parkoló és útpálya területére benyújtott forgalmi rend változással járó közterület-használat (daruzás) iránti kérelme
Top