2021. 09.08-án 10.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB.10/2021. (IX.8.)

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városgazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2021. és 29/2-3/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

39/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

VB.8/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 39/2021. sz. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

40/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

VB.12/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 40/2021. sz. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról

46/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

 

VB.13/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2021. sz. – ”Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(10 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Kupakgyűjtő szívek telepítése

28/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő

 

VB.14/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 28/2021. sz. – ”Kupakgyűjtő szívek telepítése” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Pályázat kiírása a Ráday és Tompa utcában 2022. évben kialakítandó vendéglátó teraszokra 

Sz-49/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB.15/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az Sz-49/2021. sz. előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívásokat jóváhagyja és a vendéglátó-terasz kialakítására beérkezett pályázatok bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg:

előnyt élvez az a pályázó:

  • aki az általa üzemeltetett vendéglátóhely előtti közterületet kéri használatba, szempont a vendéglátóhely elhelyezkedése, a kért közterülethez viszonyítva a napi zökkenőmentes és gyors kiszolgálás,
  • aki a korábbi években is rendelkezett az érintett területen vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó közterület-használati engedéllyel, 
  • aki ellen az előző, illetve tárgyévben a lakosság részéről a vendéglátó egységének, illetve vendéglátó-teraszának üzemeltetésével kapcsolatban panasz nem érkezett, 
  • aki a közterület-használatot követően a területet rendezett, tiszta állapotban adta vissza.

Határidő: 2021. szeptember 23.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a Polgármestert, hogy az Sz-49/2021. sz. előterjesztés szerinti vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó pályázatot írja ki és a beérkezett pályázatokat elbírálás céljából terjessze a Városgazdálkodási Bizottság elé. 

Határidő: a pályázat kiírására: 2021. szeptember 30.

     a beérkezett pályázatok VB elé terjesztésére: a pályázat lezárását követő 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

7./ 2021. évi pályázat kiírása fenyőfa árusításra

Sz-50/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB.16/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ az Sz-50/2021. sz. előterjesztésben javasolt közterületeket fenyőfa árusításra kijelöli.

2./ az Sz-50/2021. sz. előterjesztés mellékletét képező Pályázati Felhívást jóváhagyja.

3./ a fenyőfa árusítási helyekre beérkezett pályázatok bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg:

előnyt élvez az az árus, akire az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

  • a korábbi évben/években is rendelkezett a kerületben fenyőfa árusítására vonatkozó közterület-használati engedéllyel, 
  • ellene panasz nem érkezett, 
  • az árusítás befejezését követően gondoskodott a területet rendezett, tiszta állapotáról.

4./ felkéri Polgármestert, hogy a fenyőfa árusítására vonatkozó pályázatot írja ki, és a beérkezett pályázatokat elbírálás céljából terjessze a Városgazdálkodási Bizottság elé. 

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Budapest IX. kerület Ráday u. 2. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-51/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB.17/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (székhelye: 7700. Mohács, Szentháromság u. 12/a.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday u. 2. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére 2021. szeptember 15. napjától – 2022. szeptember 14. napjáig könyves szekérről és kínáló pultokról történő közhasznú könyv árusítás céljára a közterület-használathoz díjmentesen hozzájárul.  

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Budapest IX. kerület Tűzoltó utca 33/C szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén Heginvest Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása

Sz-52/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB.18/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Heginvest Kft. (székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 52. fsz.) részére a 2021. szeptember 9. – 2021. december 31. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Tűzoltó utca 33/C szám előtt található nem díszburkolatos parkoló 35 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét vasárnapi zárvatartás mellett az alábbiak szerint hagyja jóvá:

– hétfőtől – szerdáig: 07.30 órától – 22.00 óráig,

– csütörtökön és pénteken: 07.30 órától – 23.00 óráig,

– szombaton: 08.30 órától 23.00 óráig.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

10./ A 285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozatának módosítása (Borbár Kft.)

Sz-53/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB.19/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a 285/2021. (V.7.) számú önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

a Borbár Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10/B. 1/11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 1. szám előtti díszburkolatos parkoló 12 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2021. szeptember 9. napjától – 2021. október 31. napja közötti időszakra vonatkozóan vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához – vasárnapi zárvatartás mellett, hétfőtől – csütörtökig: 13.00 órától – 23.00 óráig, pénteken és szombaton: 13.00 órától – 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva – az alábbi feltétellel hozzájárulok, melyre az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésben foglaltak alapján ingyenesen jogosult.

A Budapest Közút Zrt. BPK/4914-2/2021 számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása szerinti 3 db parkolásgátló oszlop ideiglenes eltávolítása során az önkormányzat tulajdonában álló parkolásgátló oszlopok állapotának megőrzésével köteles tárolni és a vendéglátó terasz elbontása esetén a parkolásgátló oszlopokat az eredeti helyükre, szakszerűen, az eredeti állapotuknak megfelelően, eredeti magasságukban köteles visszahelyezni.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

11./ Abou Abdo Roland Budapest IX. kerület Berzenczey u. 28. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló területére benyújtott közterület-használat hosszabbítás iránti kérelme

Sz-54/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB.20/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Abou Abdo Roland (székhelye: 6723. Szeged, Szent László u. 2.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37136) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Berzenczey u. 28. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló 95 m2-es területére 2021. október 01. napjától – 2021. december 31. napjáig felvonulási terület céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 230,-Ft/m²/nap.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

12./ Az Insular-Tech Kft. Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor 11. sz. előtti nem díszburkolatos gyalogjárda, parkoló és útpálya területére benyújtott forgalmi rend változással járó közterület-használat (daruzás) iránti kérelme

Sz-55/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB.21/2021. (IX.8.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Insular-Tech Kft. (székhelye: 1141. Budapest, Paskál u. 27/b.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Önkormányzata közös tulajdonát képező (38017/20) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor 11. szám előtti nem díszburkolatos gyalogjárda, parkoló és útpálya 880 m2-es területére 2021. szeptember 20. napjától – 2021. szeptember 24. napjáig forgalmi rend változással járó felvonulási terület (daruzás) céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 221,-Ft/m²/nap. (A 23474/24480 tulajdoni aránynak megfelelő mértékben.)

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

Top