2022. 03.10-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés

2022. 03.10-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés

92/2022. (III.10.) sz.1./ Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról
94/2022. (III.10.) sz.2./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez 
97/2022. (III.10.) sz.3./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása
100/2022. (III.10.) sz.4./ Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre
101/2022. (III.10.) sz.5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)
102/2022. (III.10.) sz.6./ a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (két fordulóban)
103/2022. (III.10.) sz.6./ b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására 
104/2022. (III.10.) sz.7./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására
105/2022. (III.10.) sz.9./ Döntés a METRODOM Green Acer Kft-vel és a METRODOM Green Betula Kft-vel kötendő településrendezési szerződés megkötéséről
106/2022. (III.10.) sz.10./ Döntés a MINERVA Ingatlan esernyőalap – MINERVA B7 Ingatlanfejlesztő részalap, Minerva Befektetés Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő településrendezési szerződés megkötéséről
107/2022. (III.10.) sz.11./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése
109/2022. (III.10.) sz.12./ Javaslat „Törd a betont” program keretében a Haller 80. (Hrsz:37280/8 ) terület átalakítására Koncepcióterv bemutatása), valamint a tervezés folytatására a 4020 költségvetési sor terhére
110/2022. (III.10.) sz.

 

13./ Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült víziközmű-vagyon térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
111/2022. (III.10.) sz.14./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban
112/2022. (III.10.) sz.15./ Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány kérelme
113/2022. (III.10.) sz.16./ Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére
114/2022. (III.10.) sz.17./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására
115/2022. (III.10.) sz.18./ 10 millió Fa Alapítvány támogatási megállapodás
Top