2021. december 9-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről

88/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

589/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának Budapest IX. kerülettel kapcsolatos 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

590/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2021. (…..) önkormányzati rendeletet egyfordulóban tárgyalja.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

591/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3206-os közösségi tervezés nevű költségvetési sort a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe helyezi.

(9 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina tartózkodott

Reiner Roland nem

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10 igen, 5 tartózkodás mellett megalkotja a 38/2021. (XII.14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor tartózkodott

Zombory Miklós tartózkodott

 

3./ 2022. évi éves ellenőrzési terv

111/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

592/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 111/2021. sz. előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 2022. évi éves ellenőrzési tervet.

Határidő:2021. december 31.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(9 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 12 képviselő vett részt:

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter távol

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc távol

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

79/2021., 79/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 1. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

593/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 79/2/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea nem

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc nem

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt nem 

Takács Krisztián nem

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán nem

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

594/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ……/2021. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen, 4 tartózkodás mellett megalkotja 39/2021. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

96/2021., 96/2-3/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

595/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy a 96/2021. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, a köztisztviselők illetményalapját a 2022. évben 60.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 1 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem szavazott

Reiner Roland igen

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

596/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képvelő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13 igen, egyhangú szavazat mellett megalkotja 40/2021. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem szavazott

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos igen

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

6./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről

112/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

597/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről szóló önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 3 nem)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea nem

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István nem

Sajó Ákos nem

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10 igen, 2 tartózkodás, 2 nem szavazat mellett megalkotja a 41/2021. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről.

 

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea nem

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István nem

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt tartózkodott 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

7./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

113/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

598/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2021. (…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg .

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott 

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10 igen, 4 tartózkodás, 1 nem mellett megalkotja 42/2021. (XII.14.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné nem

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott 

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

8./ FEV IX. Zrt. megbízási szerződése fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére

100/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

599/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megköti a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.-vel a 100/2021. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási szerződést fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére 2022. január 1-étől 2025. december 31-ig terjedő határozott időtartamra, és felkéri a polgármestert, valamint egyedüli részvényesként a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját a szerződés aláírására.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné tartózkodott 

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos tartózkodott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor tartózkodott

Zombory Miklós igen

 

9./ Javaslat térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztésére

115/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

600/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi nyolc helyszínen a térfelügyeleti kamerák telepítését jóváhagyja, melyhez a szükséges fedezet a 2021 évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 1. Budapest IX. kerület, Soroksári út 58 –Máriássy út kereszteződése
 2. Budapest IX. kerület, Lónyay utca – Gönczy Pál utca kereszteződése
 3. Budapest IX. kerület, Boráros tér-Közraktár utca kereszteződése
 4. Budapest IX. kerület, Üllői út-Erkel utca kereszteződése
 5. Budapest IX. kerület, Üllői út Ferenc krt. kereszteződése
 6. Budapest IX. kerület, Üllői út-Nagyvárad tér kereszteződése
 7. Budapest IX. kerület, Üllői út 135.
 8. Budapest IX. kerület, Csarnok tér 3-4.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

A szavazásban 12 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula távol

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István nem

Sajó Ákos nem szavazott

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz tartózkodott

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós távol

 

10./ Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása

103/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

601/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 

– 37495/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 1471 m2 alapterületű, kivett közös zöldterület besorolású ingatlant a Tompa utca 24. Társasház, a Páva utca 20. és 22. Társasház, a Tompa utca 26. Társasház, a Liliom utca 27. Társasház, a Liliom utca 29. Társasház és a Páva utca 18. Társasház

– 37757/1, 37759/2 és 37760/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett közös zöldterület besorolású ingatlan – a 103/2021. sz. előterjesztés mellékletében megjelölt –  2475 m2 területét a Lenhossék utca 11. Társasház, a Lenhossék utca 13. Társasház, a Márton utca 10. Társasház és a Márton utca 12. Társasház kizárólagos használatába adja határozatlan időtartamra azzal, hogy nevezett társasházak kötelesek ezen ingatlanok kezelését, fenntartását és üzemeltetését a használatba adás időtartama alatt saját költségükön folyamatosan elvégezni.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti megállapodások aláírására.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 2 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

11./ Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018.11.28 napján kötött telekalakítási szerződés módosítása

97/2021., 97/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

602/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018.11.28 napján kötött telekalakítási szerződés módosításba a 36 millió forint kerül bele.”

(1 igen, 7 nem, 6 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem

Reiner Roland nem

Árva Péter nem

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea tartózkodott

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc tartózkodott

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián nem

Takács Máriusz tartózkodott

Takács Zoltán nem

Torzsa Sándor nem 

Zombory Miklós távol

 

603/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018. november 28-án megkötött Telekalakítási Megállapodás módosításához a mellékelt szerződés-tervezet szerint, és felhatalmazza a Polgármestert a Telekalakítási Megállapodás 1. sz. Módosításának megkötésére.

Határidő:15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vonatkozó ügyvédi letéti szerződés megkötéséről. 

Határidő:15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt nem

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

12./ Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi)

117/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

604/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ elfogadja a Kt. 144/2019. (IV.25.) számú határozata alapján egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek részére támogatásában részesített, alábbi alapítvány beszámolóját.

 

A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány 125.000,- Ft

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ elfogadja a Kt. 415/2020. (VII.30.) számú határozata alapján kulturális szervezetek pályázati támogatásában részesített, alábbi alapítvány beszámolóját.

Szervezet 2020. évi támogatási összeg (Ft)
1. Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány 450.000,- Ft
2. Konkáv Alapítvány 350.000,- Ft

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a táblázatokban szereplő Alapítványokat.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

13./ Javaslat iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása érdekében eszközbeszerzési pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására

118/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

605/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

1./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a 2021. évi iskolai diák önkormányzat tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3145. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 1.000.000,- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás
1. A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány Gólyatábor, testvériskolai események 0 Ft
2. Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért sporteszközök, szabadtéri játékok 100 000 Ft
3. Bakáts Alapítvány projektor, projektor vászon, tripod,társasjátékcsomag, regénycsomag 220 000 Ft
4. Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány elektronikai, sport eszközök, könyvek, társasjátékok, programok 100 000 Ft
5. Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány “Kőrösi 60 Közösségi Tér” sörpad,asztal,hangfal,kanapé,  könyvesszekrény, 200 000 Ft
6. Leövey Gimnáziumért Alapítvány “LKG ÖKO Farsangi party” szelektív hulladékgyűjtő edények, babzsákfotel,hangszóró,társsjátékok,LED dekor izzók  100 000 Ft
7. Vidámság Háza Alapítvány tárgynyeremények, könyvtár fejlesztése, játékok, sporteszközök 150 000 Ft
Összesen: 870 000 Ft

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

A szavazásban 11 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem szavazott

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc távol

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

14./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére

119/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

606/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat és a Budapest Art Center Nonprofit Kft. közötti, a 119/2021. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező közszolgáltatási szerződést és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, egyben amennyiben az szükséges, úgy az aláírást megelőzően a szerződés érdemét nem érintő módosításokat vezesse át.

Határidő: döntést követő 30 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

A szavazásban 11 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem szavazott

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc távol

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

15./ Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány kérelme támogatási szerződésének módosítására

107/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

607/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a 2020. évi civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány pályázatában szereplő improvizációs előadássorozat céljából kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. december 31. napjára, az elszámolási határidő 2023. január 31. napjára történő módosításához és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

A szavazásban 11 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem szavazott

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc távol

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

16./ A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére

106/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

608/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően a  Budapest IX., Gát u. 25. I. emelet 8. szám alatti, 128 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési díj fizetése nélkül, 12.800 Ft/hó + ÁFA bérleti díjfizetési kötelezettséggel, az ellátási kötelezettségének teljesítése érdekében, 2026. december 31-ig tartó határozott időre a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére bérbe adja. 

Határidő: 60 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 2 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc távol

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

17./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása

102/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

609/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy – az együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően – hozzájárul az AppArt Egyesület által bérelt Budapest, IX. Bakáts tér 3. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének 2026. december 31. napjáig szóló meghosszabbításához, a bérleti díjat 23.600 Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg. Amennyiben a közös költség összege emelkedik, a bérleti díj is a közös költség összegére emelkedik.

Továbbá felkérjük az AppArt Egyesületet, hogy nyilatkozzon arról, hogy ebből a tevékenységéből nem származik bevétele.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester      

(11 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné tartózkodott

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

18./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése

99/2021., 99/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

610/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Köztes Átmenetek Közhasznú Egészségmegőrző és Kommunikációs Nonprofit Kft. kérelmét méltányolja és a Budapest, IX. Balázs Béla u. 32/B. földszint III. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fennálló bérleti díj fizetési kötelezettségének 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra történő szüneteltetéséhez hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné igen

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

19./ A Pindurteam Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése

93/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

611/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy a Pindurteam Kft. bérleményét képező Budapest, IX. Haller u. 4. földszint II. sz. alatti helyiség után felhalmozott 922.967 Ft összegű hátralékot nem engedi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós távol

 

20./ A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye

104/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

612/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest, IX. Üllői út 57. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség Budapest IX. Kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület részére történő kedvezményes bérbeadása és ezzel egyidejűleg a Budapest IX. Kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület Budapest, IX. Ferenc körút 28. földszint IV. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének megszüntetése érdekében.”

 (2 igen, 2 nem, 9 tartózkodás)

A szavazásban 13 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula tartózkodott

Jancsó Andrea tartózkodott 

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc tartózkodott

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt nem 

Takács Krisztián nem

Takács Máriusz tartózkodott

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor tartózkodott

Zombory Miklós távol

 

21./ Média Nonprofit Kft. elhelyezési ügye

120/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

613/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Budapest, IX. Balázs Béla u. 5. földszint III. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen, határozatlan időre szólóan a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. használatába adja, valamint hozzájárul , hogy a társaság az ingatlant telephelyeként használja, azt a társaság létesítő okiratában és a cégnyilvántartásban feltüntetheti.

2./ felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása, a Budapest IX. Balázs Béla u. 5. földszint III. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség telephelyeként történő felvétele érdekében.”

 (3 igen, 3 nem, 8 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter tartózkodott

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula nem

Jancsó Andrea tartózkodott

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt tartózkodott 

Takács Krisztián tartózkodott

Takács Máriusz nem

Takács Zoltán tartózkodott

Torzsa Sándor nem

Zombory Miklós tartózkodott

 

614/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. újságszerkesztőségének a Ferencvárosi Művelődési Központban történő elhelyezése érdekében.

Határidő: 60 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina nem

Reiner Roland tartózkodott

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea igen

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea igen

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc igen

Mezey István igen

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós igen

 

22./ A FESZOFE Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

105/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

615/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. szeptember 3. napján kelt, a Képviselő-testület 455/2020. (IX.10.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti átalakítására tekintettel hatályon kívül helyezi, egyúttal új Szervezeti és Működési Szabályzatot fogad el a 105/2021. számú előterjesztés 1. sz. mellékletben meghatározott tartalommal.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 12 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc távol

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

23./ FESZOFE Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása

94/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

616/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjainak, vezető állású munkavállalóinak javadalmazásáról, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot jelen előterjesztés – 94/2021. számú – melléklete szerinti tartalommal megalkotja.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 12 képviselő vett részt:

 

Baranyi Krisztina igen

Reiner Roland igen

Árva Péter igen

Csóti Zsombor távol

Deutsch László távol

Gyurákovics Andrea tartózkodott

Hidasi Gyula igen

Jancsó Andrea távol

Kállay Gáborné távol

Dr. Mátyás Ferenc távol

Mezey István tartózkodott

Sajó Ákos távol

Szilágyi Zsolt igen 

Takács Krisztián igen

Takács Máriusz igen

Takács Zoltán igen

Torzsa Sándor igen

Zombory Miklós tartózkodott

 

24./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve

91/2021., 91/2-3/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

617/2021. (XII.9.) sz.

 

Normatív határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

 1. év I. félévi munkatervéről

 

 1. január 27.

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

3./ 2022. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

 

4./ A Budapest IX., Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

5./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság,

    Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

6./ Tájékoztató a fakataszter készítéséről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

 1. február 10.

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

3./ 2022. évi elidegenítési címjegyzék

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

4./ Javaslat a Polgármester szabadságolása ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet elrendelése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

6./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2022/2023. nevelési évre

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 

    Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

7./ Döntés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályairól

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

8./ Tájékoztató a zajjal kapcsolatos rendeletekről és a zajmérésről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

9./ Tájékoztató a törd a beton programról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

10./ Tájékoztató a Boráros tér átalakításáról

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztés, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

11./ Tájékoztató a kerületben épülő új vasútállomásokról

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

 1. február 24.

 

Közmeghallgatás

 1. március 10.

 

1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina, polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 

    Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

 

2./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, 

    Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

 

3./ Gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló rendelet (I. forduló)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közterületein rendeltetésellenesen tárolt, elhagyott közösségi használatú elektromos eszköz elszállításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit, címzetes főjegyző

Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

    Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

7./ Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző mint a Helyi Választási Iroda vezetője

 

8./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása

Előterjesztő: Városgazdálkodási Bizottság, Szilágyi Zsolt elnök

Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság 

 

9./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása

Előterjesztő: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

10./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

11./ Köztisztasági koncepció megalkotása 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

12./ Tájékoztató az elektromos rollerek parkolásáról és a mobilitási pontok kialakításáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

13./ Tájékoztató kerület közvilágításáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

14./ Tájékoztató a Ferencváros területén található kerékpárút hálózatról, és annak fejlesztési lehetőségeiről

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

15./ Tájékoztató a Mester u. felújításáról

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

16./ Tájékoztató a HÉV fejlesztésről

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

 1. május 12.

 

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

    Városgazdálkodási Bizottság

 

2./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

    Városgazdálkodási Bizottság

 

3./ Gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló rendelet (II. forduló)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

7./ 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

 

8./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

9./ Településkép védelméről szóló rendelet (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

10./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

11./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

     Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

     Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

      Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

  Városgazdálkodási Bizottság

 

12./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásra

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

13./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

14./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2022/2023. tanév)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

15./ Javaslat kulturális témájú közszolgáltatási szerződések módosítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

16./ „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozása

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

17./ „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozása

Előterjesztő: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, Árva Péter elnök

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

18./ Tájékoztató a meglévő nyilvános WC-kről, javaslat újak WC-k telepítésére

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

19./ Előterjesztés Parkolóhely és gépjármű kataszter készítésére

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

20./ Előterjesztés a klímastratégiából eredő konkrét lépésekről

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

 1. május 26.

 

Közmeghallgatás

 

 1. június 9.

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

3./ Településkép védelméről szóló rendelet (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

5./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6./ A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

7./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2022/2023. nevelési év munkaterveinek véleményezése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

8./ Csatlakozás, valamint kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

9./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaterve

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

10./ A rehabilitációs terv felülvizsgálata

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

11./ „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozása

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

12./ „Ferencváros Magyary Zoltán Díja” adományozása

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

Valamennyi ülésen visszatérő napirendek

 

1./ önkormányzati hatósági ügyek

 

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 (16 igen, egyhangú)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

 

25./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben

121/2021., 121/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő, közbiztonsági tanácsnok

 

618/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 25. napirendi pont vitáját lezárja.”

(5 igen, 7 nem, 3 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

619/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 121/2/2021. számú előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek esetében egyetért a lépcsőházi kamerarendszer kiépítésének folytatásával a helyi rögzítési technológia használata mellett.”

 (2 igen, 10 nem, 4 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

620/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy,

1./ A 121/2021. számú előterjesztésben foglaltak alapján az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek esetében egyetért a lépcsőházi kamerarendszer kiépítésének folytatásával felhőalapú rögzítési technológia használata mellett. Az egyes ingatlanok területén a kameratelepítés feltétele, hogy a telepítésbe és kamerás megfigyelésbe az ingatlanban szerződéssel rendelkező bérlők felét eggyel meghaladó számú bérlő beleegyezik.

Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a „lépcsőházi megfigyelő rendszer kiépítés” költségvetési sor beállításával a szükséges előirányzat bruttó 5 millió Ft megteremtésével gondoskodjon a kiépítés megvalósításáról.

 1. 1094 Bp., Balázs Béla u. 5. 
 2. 1094 Bp., Balázs Béla u. 25. 
 3. 1094 Bp., Balázs Béla u. 32/A-B.
 4. 1096 Bp., Thaly Kálmán u. 8.
 5. 1094 Bp. Tűzoltó u. 66.

Határidő: 2021. december 15. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzati tulajdonú épületekben esetlegesen elkövetett jogsértések szankcionálása érdekében – az adatvédelmi előírások figyelembevételével – gondoskodjon a szükséges „eljárásrend” kidolgozásáról, ezzel összefüggésben az esetlegesen módosítani szükséges helyi jogszabályok tervezetének előkészítéséről és a Képviselő-testület elé terjesztéséről.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit Főjegyző

(14 igen, 2 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

26./ A Képviselő-testület 564/2021. (XI.11.) sz. határozatával létrehozott Ideiglenes Vizsgáló Bizottság beszámolója

122/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, IVB elnöke

 

621/2021. (XII.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Ideiglenes Vizsgáló Bizottság 9/2021. (XI.30.) sz. határozatát.”

 (4 igen, 6 nem, 4 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

27./ Budapest Főváros Kormányhivatal BP/2800/00742-2/2021. sz. levele

110/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

k.m.f.

Top