2021. december 9-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés
589/2021. (XII.9.) sz. 1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről
 

590/2021. (XII.9.) sz.

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
592/2021. (XII.9.) sz. 3./ 2022. évi éves ellenőrzési terv
593/2021. (XII.9.) sz. 4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
595/2021. (XII.9.) sz. 5./ Javaslat a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
597/2021. (XII.9.) sz. 6./ A helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről
598/2021. (XII.9.) sz. 7./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
599/2021. (XII.9.) sz. 8./ FEV IX. Zrt. megbízási szerződése fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére
600/2021. (XII.9.) sz. 9./ Javaslat térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztésére
601/2021. (XII.9.) sz. 10./ Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása
602/2021. (XII.9.) sz. 11./ Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018.11.28 napján kötött telekalakítási szerződés módosítása
604/2021. (XII.9.) sz. 12./ Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi)
605/2021. (XII.9.) sz. 13./ Javaslat iskolai diák önkormányzati tevékenységek támogatása érdekében eszközbeszerzési pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására
606/2021. (XII.9.) sz. 14./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
607/2021. (XII.9.) sz. 15./ Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány kérelme támogatási szerződésének módosítására
608/2021. (XII.9.) sz. 16./ A Budapest IX. Gát u. 25. I. emelet 8. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány részére
609/2021. (XII.9.) sz. 17./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása
610/2021. (XII.9.) sz. 18./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
611/2021. (XII.9.) sz. 19./ A Pindurteam Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése
612/2021. (XII.9.) sz. 20./ A Budapest IX. kerületi Ejtőernyős Klub Sportegyesület ügye
613/2021. (XII.9.) sz. 21./ Média Nonprofit Kft. elhelyezési ügye
615/2021. (XII.9.) sz. 22./ A FESZOFE Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
616/2021. (XII.9.) sz. 23./ FESZOFE Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
617/2021. (XII.9.) sz. 24./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve
618/2021. (XII.9.) sz. 25./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben
621/2021. (XII.9.) sz. 26./ A Képviselő-testület 564/2021. (XI.11.) sz. határozatával létrehozott Ideiglenes Vizsgáló Bizottság beszámolója
Top