2020. szeptember 10-én 11.00 órakor tartott rendes nyílt ülés
442/2020. (IX.10.) sz.1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása
447/2020. (IX.10.) sz.2./ A Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása
451/2020. (IX.10.) sz.3./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása
452/2020. (IX.10.) sz.4./ Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban
456/2020. (IX.10.) sz.5./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának intézményvezetőjének felmentési kérelme, valamint javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
458/2020. (IX.10.) sz.6./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására
460/2020. (IX.10.) sz.7./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)
462/2020. (IX.10.) sz.8./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)
463/2020. (IX.10.) sz.9./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendeletének módosítása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítása alapján
464/2020. (IX.10.) sz.10./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
466/2020. (IX.10.) sz.11./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
468/2020. (IX.10.) sz.12./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
469/2020. (IX.10.) sz.13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)
470/2020. (IX.10.) sz.14./ Javaslat a parkolóhelyek megváltásáról szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (első forduló)
471/2020. (IX.10.) sz.15./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása
472/2020. (IX.10.) sz.16./ GASZTRO PALETTA Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 155/2020 (VII.29.) számú és a VB 156/2020 (VII.29.) számú döntések ellen
473/2020. (IX.10.) sz.17./ Média cég alapítása
474/2020. (IX.10.) sz.18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala
477/2020. (IX.10.) sz.19./ Alapító okiratok módosítása
479/2020. (IX.10.) sz.20./ Döntés az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása tárgyában
480/2020. (IX.10.) sz.21./ Javaslat a nyelvi gátak okozta problémák feloldására
481/2020. (IX.10.) sz.22./ Javaslat zajvédő fal létesítésére a Könyves Kálmán körút nyugati szakaszán
482/2020. (IX.10.) sz.23./ Javaslat a közösségi közlekedési megállók hűtésére
483/2020. (IX.10.) sz.24./ Javaslat a ”Törd a betont, hogy park legyen” program elindítására
484/2020. (IX.10.) sz.25./ Javaslat a Képviselő-testület új SZMSZ-ének előkészítésre
Top