2020. szeptember 10-én 11.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása

155/2020., 155/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

442/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói feladatinak ellátására vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 1 tartózkodás)

 

443/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr. Lassú Tibor Attilát az eredményes pályázat alapján 2020. október 1. napjától határozatlan időtartamra a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátásával megbízza, illetményét bruttó 885.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.”

 (4 igen, 5 nem, 3 tartózkodás)

 

444/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Márton Józsefet az eredményes pályázat alapján 2020. október 1. napjától határozatlan időtartamra a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátásával megbízza, illetményét bruttó 885.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 (10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

 

445/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az ügyvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint kezdeményezze a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában a vezető tisztségviselő személyében és a megbízatás időtartamában bekövetkezett változások átvezetését.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

 

446/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, mely pontosítja a telephely adatokat és a jogszabályi hivatkozásokat.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (12 igen, egyhangú)

 

2./ A Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

157/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

447/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

448/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Kulcsár Erikát 2020. október 1. napjától – 2025. július 31. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Ferencvárosi Méhecske Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

449/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Kulcsár Erika illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 436.103,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Illetményének összetétele:

garantált illetmény: 255.780,- Ft

magasabb vezetői pótlék           109.620,- Ft

ágazati pótlék:   25.578,- Ft

kereset-kiegészítés

minőségi munka alapján járó

többletdíjazás 2020. november 30-ig 45.125,- Ft

összesen: 436.103,- Ft

Az illetménynek a magasabb vezetői pótlék része és a kereset-kiegészítés, éves értékelés alapján, kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

450/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Kulcsár Erika óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

3./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

158/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

451/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Ugtifüles Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot érvényesnek nyilvánítja.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Pintérné Nagy Dórát 2020. december 1. napjától – 2025. július 31. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: 2020. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintérné Nagy Dóra illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 481 415,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Illetményének összetétele:

garantált illetmény: 337.995,- Ft

magasabb vezetői pótlék           109.620,- Ft

ágazati pótlék:   33.800,- Ft

összesen: 481 415,- Ft

Az illetménynek a magasabb vezetői pótlék része és a kereset-kiegészítés, éves értékelés alapján, kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra.

Határidő: 2020. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Pintérné Nagy Dóra óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2020. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

4./ Alapítói döntések a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatban

a.) 2019. évi beszámoló

b.) 2020. évi üzleti terv

c.) FB ügyrend módosítása

156/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

452/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény 89.304 E Ft-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.

2./ felhatalmazza az ügyvezetőt a 2019. évi éves beszámoló Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

(15 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

 

453/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

(10 igen, 7 tartózkodás)

 

454/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 6 tartózkodás)

 

455/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 7 tartózkodás)

 

5./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának intézményvezetőjének felmentési kérelme, valamint javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

159/2020., 159/2/2020 sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

456/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 159/2020. sz. – ”Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának intézményvezetőjének felmentési kérelme, valamint javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása” című – előterjesztés határozati javaslatának 2-5. pontjáról nem szavaz. 

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (10 igen, 7 nem)

 

457/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjára, Gedeon Andor intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontja 2020. szeptember 11. napja, a munkavégzés alóli mentesítés időtartama 2021. január 11. – 2021. május 10. napja közötti időszak.

Határidő: azonnal

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

 

6./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

458/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című előterjesztést a következők szerint módosítja:

-A következő mondat törlése kerül: a színvonalas tömegsport programok szervezése az olimpia idején. 

-A következő két mondat bekerül a gazdasági programba: A Ferencvárosi Önkormányzat támogatja, hogy a Péceli úti Sporttelepen újra eredményesen működhessen a Vasutas Sportkör.

Amennyiben a pandémia utáni pénzügyi helyzete az Önkormányzatnak megengedi, akkor a Csengettyű és az Ifjúmunkás utca teljes útfelújításának megvalósítására törekszünk. 

Határidő: 2020. szeptember 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

 

459/2020. (IX.10.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2024. évre vonatkozó gazdasági programját jóváhagyja a 160/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 2020. szeptember 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)

 

7./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló) 

146/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

460/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 146/2020. sz. – ”Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló) ” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 2 nem)

 

461/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. szeptember 10-i képviselő-testületi ülést elnapolja.”

(2 igen, 13 nem, 2 tartózkodás)

 

8./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

462/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 130/2/2020. sz. – ” Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló) ” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

 

9./ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) számú rendeletének módosítása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítása alapján

161/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

463/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítását egy fordulóban tárgyalja és alkotja meg.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 1 tartózkodás)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15 igen, 1 tartózkodás mellett megalkotja a 27/2020. (IX.15.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

10./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

138/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

464/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló …../2020. (….) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 138/2020. sz. előterjesztés mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 (11 igen, 5 tartózkodás)

 

465/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a rendelettervezet szomszédos önkormányzatoknak, valamint az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek történő megküldéséről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 5 tartózkodás)

 

11./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

136/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

466/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelettervezetet az alábbiak szerint módosítja:

4.§ (1.) pontja: „A vendéglátó üzletek – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – vasárnaptól csütörtökig 23.00 óra és 6.00 óra között, pénteki és szombati napokon 24.00 óra és 6.00 óra között nem tarthatnak nyitva.”

A (2.) pont törlésre kerül.

A (3.) pont (2.) pontra változik és így hangzik: „Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a.) arra az üzletre, amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezik … .

Határidő: 2020. szeptember 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 1 nem )

 

467/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló …../2020. (….) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 136/2020. sz. előterjesztés mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 (15 igen, egyhangú)

 

12./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

154/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

468/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV. 28.) rendelet módosításáról szóló 154/2020. sz. előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadja, és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(15 igen, egyhangú)

 

13./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építmény és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)

133/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

469/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (15 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett megalkotja a 28/2020. (IX.15.) önkormányzati rendeletét a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

14./ Javaslat a parkolóhelyek megváltásáról szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (első forduló)

167/2020.,167/2/2020 sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

470/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolóhelyek megváltásáról szóló…/2020. (…..) önkormányzati rendeletét a 167/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal tervezetként elfogadja, és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a rendelet kifüggesztéséért

(16 igen, egyhangú)

 

15./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása

162/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

471/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot

elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 162/2020. számú előterjesztés mellékletében szerepelő, Budapest Főváros Önkormányzatával 2019. július 26-án megkötött, a „Bakáts-projekt” című városrehabilitációs projekt Támogatási Szerződésének 1. sz. mellékletének módosítását kezdeményezi a Támogatónál. A módosított 1. sz. melléklet a szökőkút projektelemre tervezett összes költséget, azaz 107.334.957 Ft-ot (támogatás: 35.786.451 Ft; sajátforrás: 71.548.506 Ft) a „Zöldfelületek megújítása, növénytelepítés, öntözőrendszer kialakítása, díszburkolat” sorra csoportosítja át.”

(7 igen, 5 nem, 5 tartózkodás)

 

16./ GASZTRO PALETTA Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 155/2020 (VII.29.) számú és a VB 156/2020 (VII.29.) számú döntések ellen

163/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

472/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 163/2020. sz. – ”GASZTRO PALETTA Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 155/2020 (VII.29.) számú és a VB 156/2020 (VII.29.) számú döntések ellen” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 2 nem)

 

17./ Média cég alapítása

141/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 

473/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 141/2020. sz. – ”Média cég alapítása” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 2 nem)

 

18./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

474/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának költségvetését 4.869 e Ft megemeli.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának engedélyezett létszámát 2020. október 1-től 2 fővel megemeli. 

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának költségvetési rendeletében szereplő 3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés költségvetési sort 119.572 eFt-tal megemeli.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az 1.-2.-3. pontban foglaltak végrehajtása céljából az alábbiaknak megfelelően terjessze a képviselő-testület elé:

a.) a 2875 FESZGYI költségvetési sor kerüljön megemelésre 4.869 eFt-tal,

b.) a 3111 Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés költségvetési sor kerüljön megemelésre 119.572 eFt-tal,

c.) a 3329 Veszélyhelyzeti támogatás költségvetési sor kerüljön csökkentésre 124.441 eFt-tal.

Határidő: a 2020. évi költségvetés soron következő módosítása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

 

19./ Alapító okiratok módosítása

140/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

475/2020. (IX.10.) sz. Visszavonta az 544/2020. (X.8.) sz. határozat

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Okirat száma: M/509075/2020/2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. június 9. napján kiadott, E/509075/2020/1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 475/2020. (IX.10.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

  1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

  1. telephelye(i):
telephely megnevezése telephely címe
1 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
2 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18.
3 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény – Raktár 1094 Budapest, Liliom utca 8. fszt. I/TB3.
4 Mester Galéria és Közösségi Tér 1095 Budapest, Mester utca 5.
5 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3.
6 József Attila – Lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. fszt.
7 KultúrOsztag 1097 Budapest, Osztag utca 15. fszt. 375.
8 Művészeti inkubátorház
  1. Budapest, Vágóhíd u. 31-33. fszt.

2.Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése

 

  1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése alapján nevezi ki pályázat útján, határozott időre, legfeljebb 5 évre, munkaviszonyban.

Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

 

  1. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

 

P.H.

 

Baranyi Krisztina

polgármester

 (11 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

 

476/2020. (IX.10.) sz. Visszavonta az 544/2020. (X.8.) sz. határozat

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi Pinceszínház alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Pinceszínház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Okirat száma: M/838267/2020/1.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Pinceszínház a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. szeptember 25. napján kiadott, E/Pinceszínház/2017/H számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 476/2020. (IX.10.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

1.Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

  1. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 munkaviszony A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2 megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

 

P.H.

 

Baranyi Krisztina

polgármester

 

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (13 igen, 3 tartózkodás)

477/2020. (IX.10.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Okirat száma: M/801940/2020/3.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. július 14. napján kiadott, E/801940/2020/3. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 477/2020. (IX.10.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

  1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.2.2.telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe
1 Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola 1095 Budapest, Mester utca 19.
2 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
3 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (iskolai tagozat) 1095 Budapest, Gát utca 6.
4 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (autista tagozat) 1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

A. épület

5 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (óvodai tagozat) 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

A. épület 2. lépcsőház

6 Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1095 Budapest, Mester utca 67.
7 Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.
8 Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13.
9 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel utca 1.
10 Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8.
11 Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy utca 17.
12 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Lobogó utca 1.
13 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Napfény utca 3.
14 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21.
15 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
16 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
17 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38.
18 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

B. épület

19 Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097 Budapest, Óbester utca 9.
20 Ferencvárosi Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom utca 15.
21 Ferencvárosi Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő utca 10.
22 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

A. épület 3. lépcsőház, B. épület

23 Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 1092 Budapest, Erkel utca 10.
24 Ferencvárosi Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30.
25 Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca 4.
26 Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest, Hurok utca 9.
27 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Budapest, Haller utca 27.
28 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
29 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18.
30 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.
31 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3.
32 KultúrOsztag 1097 Budapest, Osztag u. 15. fszt. 375.
33 Művészeti inkubátorház 1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33. fszt.
34 Pinceszínház 1093 Budapest, Török Pál utca 3.
35 9.TV 1096 Budapest, Haller utca 27. 

II. emelet 22-24. szoba

36 Ferencvárosi Munkásszállás 1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9)
37 Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola 1092 Budapest, Köztelek utca 8. 35 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4.
38 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4.
39 Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a.
40 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber utca 9.
41 Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.
42 Aprók Háza IX/4.sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46.

 

  1. Az alapító okirat 4.3.d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3.A költségvetési intézmény alaptevékenysége:

  1. d) A 1096 Budapest, Haller utca 27. szám alatti ingatlanon 12.132 m2-en elterülő kemping vonatkozásában ellátja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti ingatlanhasznosítással összefüggő feladatokat, az alábbi ingatlanok tekintetében pedig az ingatlanhasznosításon túlmenően végzi az üzemeltetési feladatokat:

 

ingatlan megnevezése ingatlan címe
1 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21.
2 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
3 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
4 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Budapest, Haller utca 27.
5 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
6 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.
7 Ferencvárosi Munkásszállás 1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9)
8 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I. 
9 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1098 Budapest, Dési Huber utca 20/B. fszt. II. 
10 Művészeti inkubátorház 1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33. fszt.

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

 

                      P.H.

 

Baranyi Krisztina

polgármester

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 5 tartózkodás)

 

478/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Polgármester Asszonyt a 140/2020. számú előterjesztés szerinti normatív határozati javaslatban szereplő módosító okiratok aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezettetésére.

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 5 tartózkodás)

 

20./ Döntés az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása tárgyában

134/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

479/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. között 2018. október 24-én megkötött együttműködési megállapodás feltételeinek módosításához hozzájárul az alábbiak szerint.

A töltőberendezések területének használatát az önkormányzat a továbbiakban nem biztosítja térítésmentesen az e-Mobi Kft. részére, hanem a közterület-használat fejében az alábbi díjazásra jogosult:

Használó a Töltőberendezések fogyasztásmérője által kWh-ban meghatározott villamos energia fogyasztása után 1,50 HUF/kWh+ÁFA/töltőberendezés összeget köteles utólag, évente megfizetni az Önkormányzat részére. 

A Bérleti díj éves összege nem lehet kevesebb, mint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében (Övezeti Kategóriák Díjtáblázata) 1. sorának („Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek”) a.) pontjának „Pavilon szeszesital kimérés nélkül” megnevezésű tétele alapján számított a Töltőberendezések által ténylegesen elfoglalt 1-1 m2 területére vetítetten számított adott évi közterület-használati díj mértéke.

2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosító megállapodás megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg és a  módosító megállapodást  kösse meg.   

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

21./ Javaslat a nyelvi gátak okozta problémák feloldására

148/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

 

480/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármester Asszonyt, készíttessen a Humánszolgáltatási Irodával fordítási igényfelmérést az önkormányzatnál és intézményeinél, és vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy ezen igények kielégítésére a Hivatal tolmácsokat alkalmazzon.

Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

 

22./ Javaslat zajvédő fal létesítésére a Könyves Kálmán körút nyugati szakaszán

149/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

 

481/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy kezdeményezze a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése projekthez kapcsolódóan zajvédő fal megépítését a Soroksári út és Külső Mester utca közötti szakaszon az állami beruházás terhére.

2./ felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy vizsgálja meg, milyen további lehetőségek vannak a terület zajvédelmére és tájékoztassa erről a testületet.

Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

23./ Javaslat a közösségi közlekedési megállók hűtésére

139/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

482/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Polgármester Asszonyt, vizsgáltassa meg a ferencvárosi közösségi megállók zöldítésének lehetőségeit, készíttessen terveket végrehajtásukra és terjessze a Városfejlesztési, Innováció és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 5 tartózkodás)

 

24./ Javaslat a ”Törd a betont, hogy park legyen” program elindítására

164/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

 

483/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ Ferencváros Képviselő-testülete elindítja a „Törd a betont, hogy park legyen” programot, melynek első állomásául a Haller utcai 10 emeletes panelek előtti szerviz út zsákutca nyúlványát javasolja;

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy kezdje meg az első pontban megjelölt terület parkká történő átalakításának tervezését, majd képviselő testületi döntés után a kivitelezését oly módon, hogy felszámolásra kerüljön a felesleges betonterület, legalább 5 új fa és egy kisebb kutya futtató kerüljön kialakításra;

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a 2021. évi költségvetés tervezésekor vizsgálja meg  a „Törd a betont, hogy park legyen” programhoz szükséges pénzügyi feltételek lehetőségét; 

Határidő: 2021. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4./ felkéri az egyéni körzetben megválasztott képviselőket, hogy a határozat elfogadását követő 60 napon belül tegyenek javaslatot a „Törd a betont, hogy park legyen” program további állomására 

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

5./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy döntés céljából összegezze a Képviselő-testület számára a beérkező javaslatokat. 

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, 5 tartózkodás)

 

25./ Javaslat a Képviselő-testület új SZMSZ-ének előkészítésre

153/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő:Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

 

484/2020. (IX.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X. 11.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzat 39. §  (2) b) pontja alapján felállítja az SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottságot, 9 fővel, azzal a feladattal, hogy tegyen javaslatot 28/2011. (X. 11.) rendelet helyébe lépő új SZMSZ-re a jelenlegi SZMSZ átfogó módosítására és terjessze két fordulóban a Képviselő-testület elé. A Bizottság az új SZMSZ elfogadásával szűnik meg.   

Határidő:azonnal; javaslattétel 2021. Január 31., ideiglenes bizottság megszűnése: az új SZMSZ elfogadásával egyidőben

Felelős: polgármester

2./ A SZMSZ szerkesztő ideiglenes bizottság tagjai a következőek

 

Elnök: Árva Péter (Új pólus)

  1. Mátyás Ferenc (Új pólus)

           Kállay Gáborné (Polgári frakció)

           Gyurákovics Andrea (Polgári frakció)

           Takács Máriusz (Demokraták frakció)

           Torzsa Sándor (Demokraták frakció)

            Deutsch László (Lokálpatrióták)

 

A SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság tagjai ezen bizottsági tagságukból eredően külön tiszteletdíjban nem részesülnek.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a Bizottságot, hogy racionalizálja és szüntesse meg a párhozamos hatásköröket, javaslatába teremtse meg az átlátható működést és az állampolgárok szélesebb csoportjainak bevonását a döntésekbe. 

Határidő: 2021. Január 3, illetve az ideiglenes bizottság megszűnéséig

Felelős: ideiglenes bizottság elnöke

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy segítse az SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság működését, a bizottság az 1. határozati pontban foglalt feladatának ellátása során felmerülő előkészítő munkákra feladatot adhat a polgármester számára.

Határidő: az ideiglenes bizottság megszűnéséig

Felelős: jegyző 

(12 igen, 4 tartózkodás)

 

26./ Interpelláció

71/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Bácskai János önkormányzati képviselő

 

27./ Tájékoztató a 2020. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról

1/2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

28./ Tájékoztató Belső-Ferencvárosban a forgalomcsillapítást célzó hétvégi lezárások Ferencvárosi Közterület-felügyelet általi biztosításáról

143/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

29./ Tájékoztató a parkolási bevételek alakulásáról 2020. VII.-VIII. hónapban

144/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgatója

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top