2020. július 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli ülés
405/2020. (VII.30.) sz. 2./ A Csicsergő Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása
406/2020. (VII.30.) sz. 4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)
410/2020. (VII.30.) sz. 5./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése
412/2020. (VII.30.) sz. 6./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)
413/2020. (VII.30.) sz. 7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése
415/2020. (VII.30.) sz. 8./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)
416/2020. (VII.30.) sz. 9./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére
419/2020. (VII.30.) sz. 10./ Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról
420/2020. (VII.30.) sz. 11./ FEV IX Zrt. Igazgatósági tag megválasztása
422/2020. (VII.30.) sz. 12./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására
Top