2020. január 30-án 15.00 órakor tartott rendes ülés
7/2020. (I.30.) sz. 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)
8/2020. (I.30.) sz. 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
9/2020. (I.30.) sz. 3./ Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében
18/2020. (I.30.) sz. 4./ Javaslat a kerületi szabályozási tervek és építési szabályzatok egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
19/2020. (I.30.) sz. 5./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
20/2020. (I.30.) sz 7./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2020. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete
21/2020. (I.30.) sz. 8./ Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására
22/2020. (I.30.) sz. 9./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére
23/2020. (I.30.) sz. 10./ Az Állami Számvevőszék 19146 számú a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság című jelentésében foglaltak megtárgyalása
25/2020. (I.30.) sz. 12./ Javaslat a FESZOFE Kft. és a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására
27/2020. (I.30.) sz. 13./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására
29/2020. (I.30.) sz. 14./ Javaslat a Ferencvárosi Munkásszálló működtetési feladatainak ellátásra
31/2020. (I.30.) sz. 15./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása céljából
32/2020. (I.30.) sz. 16./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2018/2019. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2019/2020. nevelési év munkaterveinek véleményezése
33/2020. (I.30.) sz. 17./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői feladatinak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása
34/2020. (I.30.) sz. 18./ Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi Építési Szabályzatáról” – partnerségi egyeztetés lezárása
35/2020. (I.30.) sz. 19./ A jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezet jóváhagyása
36/2020. (I.30.) sz. 21./ Tájékoztató a központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítása és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezésének kérdéséről
37/2020. (I.30.) sz. 22./ Tájékoztató Ferencváros főtérének (Bakáts projekt: Bakáts tér és környezete) TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújításáról
38/2020. (I.30.) sz. 23./ Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról
Top