2020. január 30-án 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

4/2020., 4/2-5/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

7/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló …/2020. (…) önkormányzati rendeletet a 4/2020. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal rendelet-tervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért. 

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

(12 igen, 5 tartózkodás)

 

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

5/2020., 5/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

8/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 1/2020. (II.4.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

 

3./ Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében

33/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

9/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 33/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati bérlakások biztosítására családon belüli erőszak által okozott krízishelyzetek megoldása érdekében” című – előterjesztést leveszi napirendjéről.

(5 igen, 9 nem, 3 tartózkodás)

 

10/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában álló szükség szerinti számú lakást biztosít a családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére, a krízishelyzetben lévők átmeneti lakhatásának megoldására.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

11/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 10/2020. (I.30.) sz. határozat szerinti lakások kijelölését és felhasználásukról szóló eseti döntés jogát a szakmai protokollok betartása érdekében (a helyszín illetve az áldozatok személyazonosságának titkosítása) a polgármesterre kívánja átruházni.”

(7 igen, 3 nem, 7 tartózkodás)

 

 

12/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson további egyeztetéseket más települések polgármestereivel egy önkormányzati hálózat felállítása érdekében.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

13/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy dolgozza ki a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának bevonásával a szakmai protokollokat, valamint határozza meg a feladat ellátásához kapcsolódó költségeket. 

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

14/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket egy az áldozatokat megcélzó felvilágosító kampány kidolgozására valamint határozza meg a feladat ellátásához kapcsolódó költségeket. 

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

15/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a kidolgozott szakmai protokollokról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

16/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 10/2020. (I.30.) sz. határozat szerinti lakások kijelölésére és felhasználásukról szóló eseti döntés jogának meghatározására irányuló javaslatát a lakásrendelet megalkotásáig vagy módosításáig terjessze elő.

Határidő: a lakásrendelet módosítása, illetve megalkotása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, 1 nem)

 

17/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 10/2020. (I.30.) sz. határozatban felajánlott lakások működtetésénél fontolja meg, hogy a területen illetékes, szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakalapítványnak vagy szakintézménynek adja át a fenntartásukat.”

(8 nem, 9 tartózkodás)

 

4./ Javaslat a kerületi szabályozási tervek és építési szabályzatok egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

14/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

18/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 14/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, kerületi szabályozási tervek és építési szabályzatok egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről szóló …/2020. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

(17 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, 1 nem szavazat mellett megalkotja 2/2020. (II.4.) önkormányzati rendeletét a kerületi szabályozási tervek és építési szabályzatok egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről.

 

 

5./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

19/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor elnök

 

19/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 19/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 17 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 3/2020. (II.4.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

6./ Javaslat a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

24/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

7./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2020. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete

8/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

20/2020. (I.30.) sz. A határozat a 2. és 5. pontját visszavonta a 291/2020.(VI.8.) számú határozat (polgármesteri döntés)

 

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) heti nyitva tartását hétfőtől péntekig, valamint a 4. pontban jelölt ügyeleti napokon 6.00 órától 18.00 óráig állapítja meg.

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2020. évi nyári zárva és nyitva tartásának idejét – 2020. június 22. napjától 2020. augusztus 14. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény neve, címe 2020. nyári zárási időszak Nyitási idő Ügyeletes Intézmény
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

1091 Budapest, Hurok u. 9.

2020. június 22. napjától július 17. napjáig 2020. 

július 20.

Ferencvárosi Epres Óvoda

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

2020. június 22. napjától július 17. napjáig 2020. 

július 20.

Ferencvárosi Napfény Óvoda

1098 Budapest, Napfény u. 4.

Ferencvárosi Liliom Óvoda

1094 Budapest, Liliom u. 15.

2020. június 22. napjától július 17. napjáig 2020. 

július 20.

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

1096 Budapest, Thaly K. u. 38.

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

/első épület/

2020. június 22. napjától július 17. napjáig 2020. 

július 20.

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester u. 9.

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

/hátsó épület/

2020. június 22. napjától július 17. napjáig 2020. 

július 20.

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel u. 10.

Ferencvárosi Epres Óvoda

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.

2020. július 20. napjától augusztus 14. napjáig 2020. 

augusztus 17.

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

1091 Budapest, Hurok u. 9.

Ferencvárosi Napfény Óvoda

1098 Budapest, Napfény u. 4.

2020. július 20. napjától augusztus 14. napjáig 2020. 

augusztus 17.

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

1096 Budapest, Thaly K. u. 38.

2020. július 20. napjától augusztus 14. napjáig 2020. 

augusztus 17.

Ferencvárosi Liliom Óvoda

1094 Budapest, Liliom u. 15.

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester u. 9.

2020. július 20. napjától augusztus 14. napjáig 2020. 

augusztus 17.

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

/első épület/

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel u. 10.

2020. július 20. napjától augusztus 14. napjáig 2020. 

augusztus 17.

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

/hátsó épület/

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) 2020. évi téli zárva és nyitva tartásának idejét – 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény neve, címe 2020. téli zárási 

időszak

Nyitási idő Ügyeletes Intézmény
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

1096 Budapest, Thaly K. u. 38.

2020. december 28. napjától 2020.december 31. napjáig 2021.

 január 04.

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

1092 Budapest, Erkel u. 10.

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester u. 9.

2020. december 28. napjától 2020.december 31. napjáig 2021.

 január 04.

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37

2020. december 28. napjától 2020.december 31. napjáig 2021.

 január 04.

Ferencvárosi Liliom Óvoda

1094 Budapest, Liliom u. 15.

2020. december 28. napjától 2020.december 31. napjáig 2021.

 január 04.

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

2020. december 28. napjától 2020.december 31. napjáig 2021.

 január 04.

Ferencvárosi Epres Óvoda1098 Budapest, Epreserdő u. 10.
Ferencvárosi Napfény Óvoda

1098 Budapest, Napfény u. 4.

2020. december 28. napjától 2020.december 31. napjáig 2021.

 január 04.

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

1091 Budapest, Hurok u. 9.

2020. december 28. napjától 2020.december 31. napjáig 2021.

 január 04.

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) vonatkozásában a 2020. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapokon az alábbiak szerint határozza meg az ügyeletes óvodákat.

 1. augusztus 29. szombat 

 

Funkció Belső és Középső Ferencváros József Attila-lakótelep
Ügyeletes Intézmény: Ferencvárosi Csudafa Óvoda

1097 Budapest, Óbester u. 9

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

Az ügyeletes intézményhez tartozó zárva tartó intézmények: Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

Ferencvárosi Liliom Óvoda

Ferencvárosi Epres Óvoda 

Ferencvárosi Napfény Óvoda

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

 

 1. december 12. szombat

 

Funkció Belső és Középső Ferencváros József Attila-lakótelep
Ügyeletes Intézmény: Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

1096 Budapest, Thaly K. u. 38.

Ferencvárosi Napfény Óvoda

1098 Budapest, Napfény u. 4.

Az ügyeletes intézményhez tartozó zárva tartó intézmények: Ferencvárosi Csudafa Óvoda

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

Ferencvárosi Liliom Óvoda

Ferencvárosi Epres Óvoda 

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári zárva és nyitva tartásának idejét – 2020. június 15. napjától 2020. augusztus 19. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg:

Bölcsődei tagintézmény neve, címe: 2020. nyári zárási 

időszak

Nyitási idő: Ügyeletes tagintézmény:
Manólak Bölcsőde IX/14.

1098 Budapest, Dési H. u. 9.

2020. június 15. napjától 2020. július 17. napjáig 2020.

 július 20.

Pöttyös Bölcsőde IX/10.

1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.

Fehérholló Bölcsőde IX/6.

1097Budapest, Fehérholló u. 2-4.

2020. június 15. napjától 2020. július 17. napjáig 2020.

 július 20.

Aprók-háza Bölcsőde IX/4.1092 Budapest, Ráday u. 46
Varázskert IX/1. Bölcsőde

1096 Budapest, Thaly K. u. 17

2020. június 15. napjától 2020. július 17. napjáig 2020.

 július 20.

Aprók-háza Bölcsőde IX/4.1092 Budapest, Ráday u. 46 2020. július 20. napjától 2020. augusztus 19. napjáig 2020. augusztus 24. Varázskert IX/1. Bölcsőde

1096 Budapest, Thaly K. u. 17.

Fehérholló Bölcsőde IX/6.

1097Budapest, Fehérholló u. 2-4.

Pöttyös Bölcsőde IX/10.

1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.

2020. július 20. napjától 2020. augusztus 19. napjáig 2020.

 augusztus 24.

Manólak Bölcsőde IX/14.

1098 Budapest, Dési H. u. 9.

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi téli zárva és nyitva tartásának idejét – 2020. december 28. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időtartamra – az alábbiak szerint határozza meg:

 

Intézmény neve, címe 2020. téli zárási 

időszak

Nyitási idő Ügyeletes Intézmény
Fehérholló Bölcsőde IX/6.

1097Budapest, Fehérholló u. 2-4.

2020. december 28. napjától 2020.december 31. napjáig 2021.

 január 04.

Aprók-háza Bölcsőde IX/4.1092 Budapest, Ráday u. 46.
Varázskert IX/1. Bölcsőde

1096 Budapest, Thaly K. u. 17

2020. december 28. napjától 2020.december 31. napjáig 2021.

 január 04.

Pöttyös Bölcsőde IX/10.

1098 Budapest, Pöttyös u. 8/

2020. december 28. napjától 2020.december 31. napjáig 2021.

 január 04.

Manólak Bölcsőde IX/14.

1098 Budapest, Dési H. u. 9.

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú)

 

8./ Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására

2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő, 

        Csóti Zsombor képviselő, 

        Hidasi Gyula képviselő, 

        Sajó Ákos képviselő

 

21/2020. (I.30.) sz. Visszavonta a 389/2020. (VII.2.) sz. határozat

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ 2020. július 1-jétől a József Attila-lakótelep teljes közigazgatási területét fizető várakozási övezetté kívánja minősíttetni.

2./ felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont alapján kezdeményezze Budapest Főváros Önkormányzatánál a József Attila-lakótelep Távíró utca – Napfény utca – Epreserdő utca – Dési Huber utca által határolt területének fizető várakozási övezetbe való bevonását.

Határidő: 2020. március 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a József Attila-lakótelep tömegközlekedési csomópontokhoz közeli részein P+R parkoló kialakításának lehetőségét, és a vizsgálat eredményét terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2020. március 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2-3. pontban foglalt területet érintően gondoskodjon a szükséges üzemeltetési infrastruktúra telepítéséről, a megvalósítandó várakozási övezet kialakításához szükséges forgalomtechnikai tervek készíttetéséről, illetve a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás iránti eljárás kezdeményezéséről.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetben szerepeljen az 1-4. pontban foglaltak végrehajtásához szükségesnek ítélt pénzügyi fedezet összege.

Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása   

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a 2. pontban foglalt kezdeményezésnek megfelelően módosítja a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló Főv. Kgy. rendeletét, úgy annak elfogadását soron követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a módosított Főv. Kgy. rendelettel összhangban Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete módosításának tervezetét.

Határidő: a módosított Főv. Kgy. rendelet elfogadását soron követő képviselő-testületi ülés

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

9./ Javaslat térfelügyeleti kamera kihelyezésére

11/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója

 

22/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kamerák kihelyezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

– 138.számú kamera: Budapest IX. kerület, Üllői út – Páva utca kereszteződése

– 139. számú kamera: Budapest IX. kerület, Üllői út – Bokréta utca kereszteződése

– 140. számú kamera: Budapest IX. kerület Bakáts tér 13. szám

– 141. számú kamera: Budapest IX. kerület, Üllői út – Ecseri út kereszteződése

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

10./ Az Állami Számvevőszék 19146 számú a Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság című jelentésében foglaltak megtárgyalása

12/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

23/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ tudomásul veszi az Állami Számvevőszék „Nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése – FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság” tárgyú, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 19146 számú jelentését,

2./ tudomásul veszi az Állami Számvevőszék 19146 számú jelentésében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata polgármesterének tett javaslatokra vonatkozóan megtett intézkedéseket.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

11./ A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatási kérelme

13/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

24/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a 2020. évi költségvetésben a Tündöklő Fénysugár Alapítvány részére 385.445,- Ft támogatást kíván biztosítani a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény udvarának fásítása költségeihez.

Határidő: 2020. január 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés hatályba lépését követően gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről.

Határidő: 2020. évi költségvetés hatályba lépése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

12./ Javaslat a FESZOFE Kft. és a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

15/2020., 15/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

25/2020. (I.30.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.1. a FESZOFE Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába Verdon Bálintot 2020. február 1. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okiratának 9.2. pontját az alábbira módosítja:

„9.2. Az Alapító a felügyelőbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

 

Név: Verdon Bálint

Anyja neve: Simon Ildikó

Lakcíme: 6000 Kecskemét, Izsáki út 4/C. 2.em. 45.

Megbízatása: 2020. 02. 01. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

Név: Zólyomi Mátyás 

Anyja neve: Vékássy Ilona 

Lakcíme: 1205 Bp., Asztalos Sándor u. 17.

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

Név: Nagy Anikó

Anyja neve: Tódor Elvira 

Lakcíme: 1181 Bp., Szamos u. 3/a.

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart”

 

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a/ gondoskodjon a FESZOFE Nonprofit Kft. alapító okirat módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírásáról. 

b/ az alapítói döntésről a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.  

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

26/2020. (I.30.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.1. a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságába Szabó-Sándor Anikót 2020. február 1. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

1.2. a FEV IX. Zrt. alapító okiratának 13.8. pontját az alábbira módosítja:

„13.8. A Társaság felügyelőbizottságának kijelölt tagjai:

 

13.8.1. Csepregi Dávid

lakcíme: 3390 Füzesabony, Alkotmány u. 18/a.

anyja születési neve: Tassy Krisztina

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

13.8.2. Dauner Kristóf

lakcíme: 1141 Bp., Kosztolányi Dezső tér 7.

anyja születési neve: Szathmári Ágnes

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

13.8.3. Olajkövi János

lakcíme: 1097 Bp., Vágóhíd u. 31-33. I.ép. 2a.

anyja születési neve: Szász Anna

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

13.8.4. Szabó-Sándor Anikó

lakcíme: 4090 Polgár, Somogyi utca 9/a.

anyja születési neve: Vámosi Veronika Anikó

Megbízatása: 2020. 02. 01. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

13.8.5. Polyák Béla Attila

lakcíme: 1194 Bp., Pozsony u. 49.

anyja születési neve: Daróczi Julianna Mária

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart.

 

13.8.6. Balogh Pál

lakcíme: 1192 Bp., Baross u. 80. fszt. 1.

anyja születési neve: Palkó Mária

Megbízatása: 2019. 11. 26. – 2024. 11. 25.-ig tart.”

 

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a/ gondoskodjon a FEV IX. Zrt. alapszabály módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának aláírásáról. 

b/ az alapítói döntésről a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a/ a FEV IX. Zrt. igazgatósága tagjainak díjazását 150.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 210.000 Ft/hó összegben állapítja meg 2020. február 1. napjától.

b/ a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottsága tagjainak díjazását 115.000 Ft/hó összegben, elnökének díjazását 165.000 Ft/hó összegben állapítja meg 2020. február 1. napjától.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

13./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására

16/2020., 16/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

27/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában

működő Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Okirat száma: M/679505/2020/1.

 

Módosító okirat

 

A Ferencvárosi Csudafa Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. június 01. napján kiadott, E/679505/2018/1-H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2020. (I.30.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

 1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik szakértői vélemény alapján:

 • mozgásszervi fogyatékos
 • érzékszervi (hallási) fogyatékos
 • beszédfogyatékos
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás- szabályozási zavarral) küzdő gyermekek.

Az óvoda ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését.

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.

 

 1. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

 1. Az alapító okirat 6.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 1. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ – 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. – a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Baranyi Krisztina

polgármester

 

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

28/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a 16/2/2020. számú előterjesztés szerinti normatív határozati javaslatban szereplő módosító okirat – annak elfogadását követően történő – aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetésére. 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

 

14./ Javaslat a Ferencvárosi Munkásszálló működtetési feladatainak ellátásra

17/2020., 17/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

29/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában

működő Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Okirat száma: M/801940/2020/I.

 

Módosító okirat

 

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület által 2019. május 07. napján kiadott, E/801940/2019/I. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2020. (I.30.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

 1. Az Alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

1.2.2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe
1 Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola 1095 Budapest, Mester utca 19.
2 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
3 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (iskolai tagozat) 1095 Budapest, Gát utca 6.
4 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (autista tagozat) 1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

A. épület

5 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (óvodai tagozat) 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

A. épület 2. lépcsőház

6 Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1095 Budapest, Mester utca 67.
7 Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.
8 Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13.
9 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel utca 1.
10 Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8.
11 Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy utca 17.
12 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Lobogó utca 1.
13 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Napfény utca 3.
14 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21.
15 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
16 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
17 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38.
18 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

B. épület

19 Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097 Budapest, Óbester utca 9.
20 Ferencvárosi Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom utca 15.
21 Ferencvárosi Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő utca 10.
22 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

A. épület 3. lépcsőház, B. épület

23 Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 1092 Budapest, Erkel utca 10.
24 Ferencvárosi Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30.
25 Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca 4.
26 Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest, Hurok utca 9.
27 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Budapest, Haller utca 27.
28 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
29 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18.
30 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.
31 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3.
32 Pinceszínház 1093 Budapest, Török Pál utca 3.
33 9.TV 1096 Budapest, Haller utca 27. 

II. emelet 22-24. szoba

34 Ferencvárosi Munkásszállás 1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9)
35 Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola 1092 Budapest, Köztelek utca 8.
36 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4.
37 Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a.
38 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber utca 9.
39 Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.
40 Aprók Háza IX/4.sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46.

 

 1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

 

Tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése alapján alapított óvodák, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdése alapján létrehozott közművelődési intézmény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdésének b) pontja, valamint a 43. §-a alapján létrehozott gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény (bölcsőde) tekintetében, munkamegosztási megállapodás alapján. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdése szerint ellátja a Belső-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanokban lévő főző- és tálalókonyhák üzemeltetését és a gyermekétkeztetési feladatokat. 

Ellátja továbbá egyrészt a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő, a kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontja szerinti helyi termelői piac, a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti üzemeltetési feladatait, másrészt a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti gyermek- és ifjúsági tábor, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.6. f) pontjában meghatározott munkásszállás üzemeltetési feladatait. 

 

Feladata továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti ingatlanhasznosítás a fenntartó által meghatározott ingatlanok tekintetében.

 

 1. Az alapító okirat 4.3. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 1. d) A 1096 Budapest, Haller utca 27. szám alatti ingatlanon 12.132 m2-en elterülő kemping vonatkozásában ellátja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti ingatlanhasznosítással összefüggő feladatokat, az alábbi ingatlanok tekintetében pedig az ingatlanhasznosításon túlmenően végzi az üzemeltetési feladatokat:

 

ingatlan megnevezése ingatlan címe
1 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21.
2 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
3 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
4 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Budapest, Haller utca 27.
5 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
6 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.
7 Ferencvárosi Munkásszállás 1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9)
8 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1092 Budapest, Bakáts tér 9. fszt. I. 
9 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I. 
10 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1096 Budapest, Haller utca 48. fszt. III. 
11 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1098 Budapest, Dési Huber utca 20/B. fszt. II. 
12 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1097 Budapest, Vágóhíd utca 31-33. fszt. 
13 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1092 Budapest, Ráday utca 39. fszt. I. 
14 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1094 Budapest, Liliom utca 8. fszt. I/TB1. 
15 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1091 Budapest, Üllői út 83. fszt. II. 

 

 1. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

5.2. A költségvetési szervénél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

 

Baranyi Krisztina

polgármester

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

30/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a 17/2/2020. számú előterjesztés szerinti normatív határozati javaslatban szereplő módosító okirat – annak elfogadását követően történő – aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetésére. 

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ engedélyezett létszámát – két lépcsőben – az alábbiak szerint állapítja meg:

a/ 2020. február 1. napjától az intézmény engedélyezett létszámát a korábbi 141 fő helyett 146 főben állapítja meg,

b/ 2020. július 1. napjától az intézmény engedélyezett létszámát a korábbi 146 fő helyett 152 főben állapítja meg.

Határidő: 2020. július 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ felkéri a Polgármestert, hogy az engedélyezett létszámemelés a 2020. évi költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjon.

Határidő: költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ felkéri az érintett intézményvezetőt, hogy az engedélyezett létszámemeléssel összefüggésben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának előkészítéséről és jóváhagyatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Czakóné Dobó Krisztina FIÜK igazgató

5./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az álláshely bővítés, valamint a munkásszállás egyéb üzemeltetési költségéhez szükséges 46.787.000 Ft összegű pénzügyi fedezetnek a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 2020. évi költségvetésében történő biztosításáról.

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Munkásszálló hasznosításának kérdését ismételten terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

15./ Javaslat ellátási szerződés megkötésére fogyatékos személyek nappali ellátásának biztosítása céljából

18/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális tanácsnok

 

31/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ kötelező feladatként a Ferencvárosban élő fogyatékos személyek nappali ellátására személyes gondoskodás keretébe tartozó alap ellátást nyújt. Ennek biztosítása érdekében jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával a 18/2020. számú előterjesztés mellékletét képező megállapodást, és felkéri a Polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Jancsó Andrea Katalin, szociális ügyekért felelős tanácsnok

2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 18/2020 számú előterjesztés első számú mellékletében szereplő megállapodás szerinti azonos tartalommal 2020. március 1.-től 2022. december 31. napjáig tartó időszakra megkösse a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával a fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó megállapodást.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetben szerepeljen a fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatási ellenértékének 4.028.000,- forint összege. 

Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

 

16./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2018/2019. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2019/2020. nevelési év munkaterveinek véleményezése

20/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

32/2020. (I.30.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. elfogadja a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal,
 2. elfogadja a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal,
 3. elfogadja a Ferencvárosi Epres Óvoda 2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal
 4. elfogadja a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.
 5. elfogadja a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal,
 6. elfogadja a Ferencvárosi Liliom Óvoda 2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal,
 7. elfogadja a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal,
 8. elfogadja a Ferencvárosi Napfény Óvoda 2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal,
 9. elfogadja a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 2018/2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. tudomásul veszi a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal,
 2. tudomásul veszi a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal,
 3. tudomásul veszi a Ferencvárosi Epres Óvoda 2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal,
 4. tudomásul veszi a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal,
 5. tudomásul veszi a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal,
 6. tudomásul veszi a Ferencvárosi Liliom Óvoda 2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal,
 7. tudomásul veszi a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal,
 8. tudomásul veszi a Ferencvárosi Napfény Óvoda 2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal,
 9. tudomásul veszi a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 2019/2020. évi munkatervét az előterjesztés 19. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú)

 

17./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői feladatinak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

26/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

33/2020. (I.30.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Némethné Faragó Ibolya óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontja 2020. február 1. napja, a munkavégzés alóli mentesítés időtartama 2020. június 1. – 2020. szeptember 30. napja közötti időszak.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul Némethné Faragó Ibolya 40 éves közalkalmazotti jogviszonyához kapcsolódó jubileumi jutalmának kifizetéséhez valamint – a jogviszony megszűnésének időpontjában esetlegesen meglévő – fel nem használt szabadságának pénzben történő megváltásához.

Határidő: 2020. szeptember 1., illetve 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi Méhecske Óvoda biztonságos működése (óvodavezetői feladatainak ellátása) az SZMSZ szerinti helyettes útján történik, az eredményes pályázati eljárás során kiválasztott óvodavezető megbízásáig.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 26/2020. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja. 

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatinak ellátására vonatkozó pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2020. június 5.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Méhecske Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására beérkező pályázatok elbírálására a szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

– Villányi Györgyné (szakértői szám: SZ 021671) óvodai tanügyigazgatás, szervezet- és minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés

– Hajnal Margit Hajnalka (szakértői szám: SZ 027197) óvodai pedagógiai értékelés, intézményértékelés

– dr. Remzsőné Piti Kata (szakértői szám: SZ 025306) óvodai tanügyigazgatás, szervezet- és minőségfejlesztés.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői bizottság tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/fő/benyújtott pályázat összegben határozza meg.

Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142. „pedagógiai feladatok” költségvetési sor terhére.

Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

18./ Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi Építési Szabályzatáról” – partnerségi egyeztetés lezárása

27/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

34/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX. kerület  BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca – (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításának partnerségi egyeztetését lezárja.

Határidő: 2020. január 30.

   Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

19./ A jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezet jóváhagyása

28/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

35/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által megkötendő megállapodást a 28/2020. számú előterjesztés melléklete szerint tervezetként jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket Budapest Főváros Kormányhivatalával lefolytassa, és azt követően a végleges megállapodást aláírja.

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 2 tartózkodás)

 

20./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

3/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

21./ Tájékoztató a központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítása és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezésének kérdéséről

25/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

36/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tájékoztató a központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítása és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezésének kérdéséről” című előterjesztést, kiegészítve az elkészült cselekvési tervvel, a Képviselő-testület következő rendes ülésén ismételten meg kívánja tárgyalni, és felkéri az előterjesztőt, hogy az előterjesztést a József Attila Városrészi Önkormányzat következő ülésére is terjessze elő.

Határidő: a Képviselő-testület következő rendes ülése, illetve a József Attila Városrészi Önkormányzat következő rendes ülése

Felelős: Szűcs Balázs főépítész

(17 igen, egyhangú)

 

22./ Tájékoztató Ferencváros főtérének (Bakáts projekt: Bakáts tér és környezete) TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújításáról

31/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

37/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tájékoztató Ferencváros főtérének (Bakáts projekt: Bakáts tér és környezete) TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújításáról” című előterjesztést, kiegészítve az elkészült cselekvési tervvel, a Képviselő-testület következő rendes ülésén ismételten meg kívánja tárgyalni.

Határidő: a Képviselő-testület következő rendes ülése

Felelős: Szűcs Balázs főépítész

(17 igen, egyhangú)

 

23./ Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról

34/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

38/2020. (I.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tájékoztató a „Tiszta ház, rendes udvar” program megvalósításáról” című előterjesztést a Képviselő-testület következő rendes ülésén ismételten meg kívánja tárgyalni, kiegészítve a Haller utca 50-52. szám alatti házakkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszokkal, miszerint: a homlokzati felújítás valóban befejeződött-e, miért lett a fal foltos a kivitelezés után, illetve a Haller utca 50. szám alatti háznál miért került leverésre a csempe a bejárati ajtónál, mikor lesz ez pótolva, illetve azok a homlokzati felújítások, amik nem készültek el, mikor fognak elkészülni.

Határidő: a Képviselő-testület következő rendes ülése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

A 24. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 39-62/2020. (I.30.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

Top