2022. január 26-án  15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés

2022. január 26-án 15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés

KOEN 2/2022. (I.26.) sz. 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
KOEN 6/2022. (I.26.) sz. 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
KOEN 7/2022. (I.26.) sz. 3./ A Czuczor utca és az Ifjúmunkás utcák átnevezésével kapcsolatos döntés
KOEN 10/2022. (I.26.) sz. 4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete
KOEN 11/2022. (I.26.) sz. 5./ A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény
KOEN 12/2022. (I.26.) sz. 6./ Alapítványi kérelmek
KOEN 13/2022. (I.26.) sz. 7./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra
KOEN 14/2022. (I.26.) sz. 8./ FMR Bt. kérelme pályázati programjának módosítására
KOEN 15/2022. (I.26.) sz. 9./ Helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
KOEN 16/2022. (I.26.) sz. 10./ Javaslat kulturális és/vagy oktatási helyiségpályázat kiírására (Budapest IX., Tűzoltó u. 23. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség)
Top