2022.01.26-án  15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)

6/2022., 6/2-4/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 2/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 6/4/2022. számú – „Módosító javaslat a 6/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, 1 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 3/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2022. évi költségvetés rendelettervezetének módosításaként, hogy az 1081-es költségvetési sorra, a közterület foglalási díjra kerüljön beállításra 10 millió forint, mely 10 millió forint rákerülne a 3206. sorra, a közösségi tervezésre. 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

(10 igen, 1 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 4/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2022. évi költségvetés módosításaként, hogy a 3141-es oktatási támogatás és az 3142-es humánszolgáltatási feladatok költségvetési sorokhoz kerüljön feltüntetésre a Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság neve a beszámolási kötelezettséget illetően.

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

(10 igen, 1 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 5/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 6/2022., 6/2-4/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)” című – előterjesztéseket az ülésen elhangzott módosítókkal együtt.

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 6/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 6/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ A Czuczor utca és az Ifjúmunkás utcák átnevezésével kapcsolatos döntés

16/2022., 16/2/2022 sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

KOEN 7/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 16/2/2022. számú – „Módosító javaslat a 16/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést.”

(0 igen, 1 nem, 9 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 8/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest Főváros Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja Budapest Főváros számára, hogy a 37060 és 37061/6 és a 37062 számú közterületek felhasználásával a Bálna, a Sóház és a Corvinus Egyetem „C” épülete között telekalakítással alakítson ki közterületet, amit Kornai János térnek nevez el.

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 9/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2022. számú – „A Czuczor utca és az Ifjúmunkás utcák átnevezésével kapcsolatos döntés” című – előterjesztést az ülésen elfogadott módosító javaslattal együtt. 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete

3/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 10/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 3/2022. számú – „A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11bizottsági tag vett részt.)

 

5./ A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény

2/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 11/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 2/2022. számú – „A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Alapítványi kérelmek

20/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 12/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 20/2022. számú – „Alapítványi kérelmek” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra

22/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 13/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 22/2022. számú – „Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra” című – előterjesztést. 

Határidő: 2022. január 27. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ FMR Bt. kérelme pályázati programjának módosítására

Sz-3/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 14/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a 2021. évi kulturális programok támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes FMR Bt. pályázati programjának 2022. évi húsvéti programra történő módosításához, továbbá a támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. április 30. napjára, az elszámolási határidő 2022. május 31. napjára történő módosításához,  és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Sz-5/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 15/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Common Vibe Egyesület Budapest, IX. Tűzoltó u. 23. szuterén (alagsor) V. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződésének közös megegyezéssel, 2022. január 31. napjával történő megszűntetéséhez hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Javaslat kulturális és/vagy oktatási helyiségpályázat kiírására (Budapest IX., Tűzoltó u. 23. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség)

Sz-4/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 16/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-4/2022. számú elő̋terjesztés mellékletét képező̋ pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételekkel, követelményekkel, bírálati szempontokkal pályázatot ír ki nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának megszerzésére kulturális és/vagy oktatási tevékenység céljára a Budapest IX., Tűzoltó u. 23. szuterén (alagsor) V. szám alatti, 74,32 m2 nagyságú, nem lakás céljára szolgáló helyiségre együttműködési megállapodás megkötésének kötelezettsége mellett, és felkéri a polgármestert a pályázat közzétételére.

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

Top