2021. december 8-án  15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 80 /2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 109/2021. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

113/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

KOEN 81/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 113/2021. számú – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztés A.) verzióját.

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 82/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 113/2021. számú – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi)

117/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 83/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 117/2021. számú – „Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére

119/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 84 /2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 119/2021. számú – „Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása

102/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 85/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 102/2021. számú – „Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása” című – előterjesztés A.) határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a bérleti díj 23.600 Ft legyen, 2026. december 31-i szerződés hosszabbítással.

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése

99/2021., 99/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 86/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 99/2021. számú – „Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése” című – előterjesztés A.) határozati javaslatát.

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve

91/2021., 91/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 87/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 91/2021., 91/2/2021 számú – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve” című – előterjesztéseket. 

Határidő: 2021. december 9. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe tartozó pályázati program elszámolásának elfogadására (nem alapítványi)

Sz-166/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 88/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 57/2020. (VII. 29.) számú határozat 1. pontja alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek, magánszemélyek beszámolóját.

egyéb szervezetek, magánszemélyek 2020. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1. Csillag Kórus Egyesület 350.000,- Ft
2. Formiusz Színházi Egyesület 500.000,- Ft
3. Friss Összművészeti Formáció 200.000,- Ft
4. Holnap Kiadó Kft. 100.000,- Ft

Határidő: 2021. december 8.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ tudomásul veszi, hogy az előterjesztésben részletezett indokok alapján az Iffy Egyesülettel nem került támogatási szerződés megkötésre.

Határidő: 2021. december 8.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 59/2020. (VII.29.) számú határozat alapján támogatásban részesített nemzetiségi önkormányzat beszámolóját.

Helyi nemzetiségi önkormányzat 2020. évi felhasznált támogatási összeg
(Ft)
1. Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 500.000,- Ft

Határidő:2021. december 8.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

4./felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésekről tájékoztassa az érintett szervezeteket.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Vero-Niké Kft. kérelme támogatási szerződésének módosítására 

Sz-167/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 89/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Vero-Niké Immo Kft-vel 2021. szeptember 28. napján „Trash Neked” pályázati programra kötött támogatási szerződésben a támogatási összeg felhasználási határidejének 2022. március 01.- 2022. április 30. napjára, az elszámolás határidejének 2022. május 31. napjára történő módosításához hozzájárul és felkéri polgármester asszonyt a támogatási szerződés módosításának megkötésére.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Szia-Helló67 Egyesület támogatási kérelme

Sz-168/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 90/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési előirányzatának terhére 200.000,- Ft támogatást nyújt a Szia-Helló 67 Egyesület részére, az Sz-168/2021. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben megjelölt „Lantos Mihály: Lépéselőny tanulás módszertani program” költségeire és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 63/2021. (X.13.) számú határozatának módosítására

Sz-169/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

KOEN 91/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 63/2021. (X.13.) sz. határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3) a pályázatok a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a KOEN bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi személyeket választja:

  1. Spiró György
  2. Erdős Virág
  3. Sztarenki Pál
  4. Fehér Renátó
  5. Várhegyi András 

A szakmai zsűri tagjai részére nettó 50.000,- forint/fő tiszteletdíjat állapít meg a hatályos költségvetési rendelet 3146. számú „Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére.”

Határidő: 2021. december 8.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

A 12. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, a 92/2021. (XII.8.) sz. határozat a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

 

Top