2021. december 8-án  15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés
KOEN 80 /2021. (XII.8.) sz. 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
KOEN 81/2021. (XII.8.) sz. 2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
KOEN 83/2021. (XII.8.) sz. 3./ Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi)
KOEN 84 /2021. (XII.8.) sz. 4./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
KOEN 85/2021. (XII.8.) sz. 5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása
KOEN 86/2021. (XII.8.) sz. 6./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
KOEN 87/2021. (XII.8.) sz. 7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve
KOEN 88/2021. (XII.8.) sz. 8./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe tartozó pályázati program elszámolásának elfogadására (nem alapítványi)
KOEN 89/2021. (XII.8.) sz. 9./ Vero-Niké Kft. kérelme támogatási szerződésének módosítására 
KOEN 90/2021. (XII.8.) sz. 10./ Szia-Helló67 Egyesület támogatási kérelme
 

KOEN 91/2021. (XII.8.) sz.

11./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 63/2021. (X.13.) számú határozatának módosítására
Top