2020. 07.29-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülés

2020. 07.29-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülés

KOEN 52/2020. (VII.29.) sz.3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)
KOEN 53/2020. (VII.29.) sz.4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)
KOEN 54/2020. (VII.29.) sz.5./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése
KOEN 55/2020. (VII.29.) sz.6./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)
KOEN 56/2020. (VII.29.) sz.7./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére
KOEN 57/2020. (VII.29.) sz.
KOEN 52/2020. (VII.29.) sz.3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)
KOEN 53/2020. (VII.29.) sz.4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)
KOEN 54/2020. (VII.29.) sz.5./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése
KOEN 55/2020. (VII.29.) sz.6./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)
KOEN 56/2020. (VII.29.) sz.7./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére
KOEN 57/2020. (VII.29.) sz.8./ Javaslat a 2020. évi kulturális, egyházi és nemzetiségi pályázatok elbírálására
KOEN 61/2020. (VII.29.) sz.9./ Javaslat a szakbizottság által koordinált 3421. számú költségvetési sor felosztására, valamint pályázatok kiírására
KOEN 62/2020. (VII.29.) sz.10./ Ferencvárosi Kolping Család kérelme

#57/2020″>8./ Javaslat a 2020. évi kulturális, egyházi és nemzetiségi pályázatok elbírálásáraKOEN 61/2020. (VII.29.) sz.9./ Javaslat a szakbizottság által koordinált 3421. számú költségvetési sor felosztására, valamint pályázatok kiírására

KOEN 62/2020. (VII.29.) sz.10./ Ferencvárosi Kolping Család kérelme
Top