2020. 07.29-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020., 123/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 52/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2020. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)

130/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 53/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2020. számú – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

118/2020., 118/2/2020 sz. előterjesztés

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

KOEN 54/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 118/2020., 118/2/2020 számú – „Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)

121/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 55/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2020. számú – „Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére

124/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 56/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 124/2020. számú – „Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat a 2020. évi kulturális, egyházi és nemzetiségi pályázatok elbírálására

Sz-168/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 57/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kulturális tevékenységek 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat  2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.)  önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 17.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
1 Afrosound Bt. Örömzene – interaktív zenés program gyermekeknek 800.000,- Ft
2 Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórus Egyesület “Negyedszázad a magyar kóruséletben mestereink örökségével” A Csokonai Vitéz Mihály Közösségi díjas Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa 25 éves jubileuma emlékképekben és írásokban 0,- Ft
3 Anima Musicae Kamarazenekar Lélek és Zene – tavaszköszöntő olasz barokk est a Kálvin téri Református Templomban 200.000,- Ft
4 AppArt Egyesület Inkluzív színházi előadássorozat a Ferencvárosban 0,- Ft
5 Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete Kiállítások rendezése az Art 9 Galériában I.-II. 600.000,- Ft
6 Bartók Néptáncegyesület Bartók Néptáncegyesület 2020/2021-es évad szakmai és közösségi programjának megvalósítása Ferencvárosban 500.000,- Ft
7 Blazsi Bt. Gerilla-irodalomórák a Ferencvárosban 260.000,- Ft
8 Budapesti Honismereti Társaság Ferencváros hely- és ipartörténetéről 0,- Ft
9 Cantio Zenei Szolgáltató Bt. Barokk zenekari koncertek és zenei istentiszteletek 0,- Ft
10 Comp-Rend Kft. “Hass, alkoss, gyarapíts…!” 0,- Ft
11 Csillag kórus Egyesület II. MOZAIK NAP a Ferencvárosi Művelődési Központban 350.000,- Ft
12 Dramatic Art Közhasznú Nonprofit Kft. Földszinthárom 0,- Ft
13 Ferencvárosi Főplébánia Miatyánk Hete 2020. 250.000,- Ft
14 Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Ifjúsági sorozat 2020-21-es évad 400.000,- Ft
15 Formiusz Színházi Egyesület KÉKMADÁR 500.000,- Ft
16 Friss Összművészeti Formáció (FÖF) Együttélés című művészeti kiállítás 200.000,- Ft
17 Gastro Paletta Kft. “Helyiérték érték” – Esti piac és adventi várás a Tompa utcától a Ferenc térig 0,- Ft
18 Hangszer és Ékszerész Kft. – Ferencvárosi Polgárok Népi Zenekara Kulturális Tevékenység Folytatása 0,- Ft
19 Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület Új Kikötők 0,- Ft
20 Holnap Kiadó Kft. Pecz Samu építész monográfiájának közreadása – Az építészet mesterei c. sorozatban  100.000,- Ft
21 IF Kft. Kulturális pályázat fiatal zenei tehetségek számára koncert szervezésére 500.000,- Ft
22 Iffy Egyesület Palestrina és Lassus – ismeretterjesztő előadás 200.000,- Ft
23 Jedermann Kft. Jazz Költészet a Ferencvárosban 400.000,- Ft
24 kortársPRos Kft. Art is Business Kulturális Szponzorációs Konferencia 300.000,- Ft
25 Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület Civil szalon 800.000,- Ft
26 Magyarországi Ifjú Értelmiségi Romák Társaság Egyesület Mozart Figaro házassága  opera keresztmetszet fiataloknak 0,- Ft
27 Magyar Plakát Társaság Egyesület Plakátváros 700.000,- Ft
28 Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület Kreatív gyermekekért, fiatalokért pályázat 200.000,- Ft
29 Miénk a Színpad Egyesület Miénk az Operett program a Ferencvárosban 0,- Ft
30 Osonó Színművészeti Műhely Az Osonó Színházműhely Középiskolai programja Ferencvárosban: 2. programsorozat: személyiség- és közösségfejlesztő műhelyfoglalkozások 350.000,- Ft
31 Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Zrínyi Mindenkié! 0,- Ft
32 Petronelli Színházművészeti Bt. Cseresznyevirág előadás + drámaóra és bábkészítés 150.000,- Ft
33 Piazza DF Kft. Pizza DF Kft. 1094 Budapest Ferenc tér 11. 300.000,- Ft
34 Ráday Soho Kulturális Egyesület Tök és Halloween Fesztivál 475.000,- Ft
35 Roma Kulturális és Sport IX. KHE. Kulturális tevékenységek támogatása pályázat 0,- Ft
36 Sirályok Sport Egyesület Velünk Teljes a Világ (VTV) 0,- Ft
37 Sotto Voce Kulturális Szolgáltató Bt. A Ferencváros Önkormányzat által kiírt, a Ferencváros területén 2020. április 01. és 2021. április 15. között megvalósuló kulturális, művészeti programok 350.000,- Ft
38 Szia-Helló67 Egyesület “Süsü a sárkány Én vagyok” Csukás István mesevilága 210.000,- Ft
39 ViArt-Med Bt. A József Attila Vers-Dal Fesztivál 2020 megvalósítása 0,- Ft
40 Vincze Art Stúdió Bt. “XV. Téli Tárlat” című kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából  300.000,- Ft
41 Ale Attila Lóránt Bachlanas Latinas – a Volce La Vida énekegyüttes koncertsorozata a Ferencvárosi Szent Kereszt templomban 0,- Ft
42 Avar Judit Jérceségek c. verseskötet kiadása 0,- Ft
43 Balogh Eszter “Fa, fém, ember és lélek – zenés hangszertörténet és hangszeres zenetörténet” 400.000,- Ft
44 Besenyei Andrea Toppantó családi és gyermek táncház 600.000,- Ft
45 Farkasné Várnagy Andrea Zenés Mesék, Mesés Zenék Várnagy Andreával 0,- Ft
46 Gyócsi László Történelem lírában című verses kötet megjelentetése 0,- Ft
47 Kiss Ágnes Mágnes Színház (gyermek színjátszó -musical stúdió) Ferencvárosi társulatának létrehozása 0,- Ft
48 Szebeni Etelka Ferencváros XX. Sz.-i zenei kultúrája id. Kopeczky Alajos orgonaművész és zenetanár élete tükrében 0,- Ft

 

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 58/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az egyházi szervezetek 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3921. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
1 Ferencvárosi Főplébánia Plébániai hittanosok táboroztatása, ministránsok jutalmazása, idősek programjainak finanszírozása 800.000,- Ft
2 Örökimádás Lelkészség Eucharisztikus Kongresszust ünnepelünk! 700.000,- Ft
3 Szent Vince Plébánia Szociális, kulturális programok. Eucharisztikus kongresszusra készülés 500.000,- Ft
4 Szent Kereszt Plébánia Elsőáldozók tábora, Ministráns tábor, Karácsonyi csomagok, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő lelkinapok 450.000,- Ft
5 Kaníziusz Szent Péter Templom Szociális, kulturális programok. Eucharisztikus kongresszusra készülés 200.000,- Ft
6 Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség Az Orgona titkai – hangszerbemutatók, orgonakoncertek a Kálvin téri református templomban 460.000,- Ft
7 Nagyvárad téri Református Egyházközség Gyógyulás a közösségben: generációknak, hittantáborosoknak, határontúliaknak! 850.000,- Ft
8 Budapest Külső-Üllői úti Református Missziói Egyházközség Metszéspontok 2. –  közösségi és kulturális programok két kerület találkozási pontján 620.000,- Ft
9 Budapest Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség Egyházzenei programok 420.000,- Ft
10 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Bartók Béla Unitárius Egyházközség Támogatása 600.000,- Ft
11 Ferencvárosi Kolping Család A Ferencvárosi Kolping Család közösségi és kulturális programjai, karitatív tevékenysége 200.000,- Ft
Összesen: 5.800.000,- Ft

 

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 59/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II. 18.) önkormányzati rendelete 3989. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Bánáti Találkozó 2020, történelmi, irodalmi előadás, Szent Miklós napi megemlékezés 510.000,- Ft
Román Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző kulturális és anyanyelvi tábor gyermekeknek, felnőtteknek hagyományápolás 500.000,- Ft
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat hagyományápolás,honlap működtetés és nyelvi programok,  szakkollégium 500.000,- Ft
Görög Nemzetiségi Önkormányzat buszos honismereti kirándulás, ismeretterjesztő előadások 500.000,- Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzat nyelvi kultúra ápolás gyerekeknek, időseknek kirándulás, Sváb bál, 490.000,- Ft
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Bolgár Művelődési Ház felszentelés, magyar-bolgár barátság napja, Demeter-nap, Bulfeszt 2020. 500.000,- Ft
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ferencvárosi hagyományőrző, kulturális és tehetséggondozó nyári tábor 3.000.000,- Ft

 

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 60/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2020. évi 4/2020. (II.18.)  rendelete 3972. számú során elkülönített keretösszeg terhére 800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az SZ-168/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ a kulturális tevékenységek támogatása az Aszódi-lakótelepen’ pályázatnak a  Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
 3. Dr. Kelemen Miklós, a Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője 
 4. Bodnár Alex Szilveszter (Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a szakbizottság által koordinált 3421. számú költségvetési sor felosztására, valamint pályázatok kiírására

Sz-171/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 61/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendeletében szereplő 3421. számú „Kulturális koncepció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Pályázat IX. kerületi óriásplakátok kreatív hasznosítására 3.000.000,- Ft
’Public art’ pályázat köztéri interaktív szobrok megvalósítására a IX. kerületben – 2020 18.000.000,- Ft
Inkubátorház 5.000.000,- Ft
Önerő a 2020. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatásra 5.000.000,- Ft
Tartalék 5.000.000,- Ft
Összesen: 36.000.000,- Ft

 

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ az Sz-171/2020. számú előterjesztés 1. és 2. mellékletében szereplő, a IX. kerületi óriásplakátok kreatív hasznosítására, valamint ’Public Art’ pályázat köztéri interaktív szobrokra vonatkozó pályázati felhívásokat és a kapcsolódó formanyomtatványokat jóváhagyja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

3./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a pályázatok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: döntést követő 10 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ az Sz-171/2020. számú előterjesztés 1. mellékletében szereplő, a IX. kerületi óriásplakátok kreatív hasznosítására vonatkozó pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
 3. Bakos Gábor ARC kiállítás alapító
 4. Korolovszky Anna OPLA – Magyar Plakát Társaság delegáltja
 5. Cserna Endre a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület delegáltja

A szakmai zsűri 1.-2. pontban megnevezett tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg, míg a szakmai zsűri 3.-5. pontban megnevezett tagjai részére bruttó 56.180,-Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok miatt 65.028,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort) megbízási díjat állapít meg a 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

5./ az Sz-171/2020. számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat négy tagú 

 

szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Kertész László művészettörténész
 2. Zsinka Gabriella művészettörténész
 3. Szabó Ádám szobrászművész
 4. Százados László művészettörténész

A szakmai zsűri tagjai részére bruttó 56.180,-Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok miatt 65.028,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort) megbízási díjat állapít meg kétszeri zsűri napra, valamint az átvevő zsűri (3 fő) részére bruttó 35.113,-Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok miatt 40.643,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort) megbízási díjat állapít meg a 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

6./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázatra a szükséges dokumentumokat benyújtsa.

Határidő: 2020. augusztus 3.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Ferencvárosi Kolping Család kérelme

Sz-172/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 62/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ a KEN 34/2019. (IV.24.) számú határozata alapján elfogadott, majd 2019. július 11. napján aláírt támogatási szerződésben meghatározott felhasználási időszak határnapját – a Ferencvárosi Kolping Család Egyesület kérelmének 1) pontja  alapján – 2020. december 31. napjára, míg a szakmai beszámoló benyújtásának határnapját 2021. január 31. napjára módosítja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításának aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

Top