2020. 07.29-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020., 123/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 52/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2020. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)

130/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 53/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2020. számú – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

118/2020., 118/2/2020 sz. előterjesztés

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

KOEN 54/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 118/2020., 118/2/2020 számú – „Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)

121/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 55/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2020. számú – „Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére

124/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 56/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 124/2020. számú – „Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat a 2020. évi kulturális, egyházi és nemzetiségi pályázatok elbírálására

Sz-168/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 57/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kulturális tevékenységek 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat  2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.)  önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 17.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve2020. évi pályázati programja2020. évi pályázati támogatás
1Afrosound Bt.Örömzene – interaktív zenés program gyermekeknek800.000,- Ft
2Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórus Egyesület“Negyedszázad a magyar kóruséletben mestereink örökségével” A Csokonai Vitéz Mihály Közösségi díjas Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa 25 éves jubileuma emlékképekben és írásokban0,- Ft
3Anima Musicae KamarazenekarLélek és Zene – tavaszköszöntő olasz barokk est a Kálvin téri Református Templomban200.000,- Ft
4AppArt EgyesületInkluzív színházi előadássorozat a Ferencvárosban0,- Ft
5Art9 Ferencvárosi Képzőművészek EgyesületeKiállítások rendezése az Art 9 Galériában I.-II.600.000,- Ft
6Bartók NéptáncegyesületBartók Néptáncegyesület 2020/2021-es évad szakmai és közösségi programjának megvalósítása Ferencvárosban500.000,- Ft
7Blazsi Bt.Gerilla-irodalomórák a Ferencvárosban260.000,- Ft
8Budapesti Honismereti TársaságFerencváros hely- és ipartörténetéről0,- Ft
9Cantio Zenei Szolgáltató Bt.Barokk zenekari koncertek és zenei istentiszteletek0,- Ft
10Comp-Rend Kft.“Hass, alkoss, gyarapíts…!”0,- Ft
11Csillag kórus EgyesületII. MOZAIK NAP a Ferencvárosi Művelődési Központban350.000,- Ft
12Dramatic Art Közhasznú Nonprofit Kft.Földszinthárom0,- Ft
13Ferencvárosi FőplébániaMiatyánk Hete 2020.250.000,- Ft
14Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.Ifjúsági sorozat 2020-21-es évad400.000,- Ft
15Formiusz Színházi EgyesületKÉKMADÁR500.000,- Ft
16Friss Összművészeti Formáció (FÖF)Együttélés című művészeti kiállítás200.000,- Ft
17Gastro Paletta Kft.“Helyiérték érték” – Esti piac és adventi várás a Tompa utcától a Ferenc térig0,- Ft
18Hangszer és Ékszerész Kft. – Ferencvárosi Polgárok Népi ZenekaraKulturális Tevékenység Folytatása0,- Ft
19Holdvilág Kamaraszínház Kulturális EgyesületÚj Kikötők0,- Ft
20Holnap Kiadó Kft.Pecz Samu építész monográfiájának közreadása – Az építészet mesterei c. sorozatban 100.000,- Ft
21IF Kft.Kulturális pályázat fiatal zenei tehetségek számára koncert szervezésére500.000,- Ft
22Iffy EgyesületPalestrina és Lassus – ismeretterjesztő előadás200.000,- Ft
23Jedermann Kft.Jazz Költészet a Ferencvárosban400.000,- Ft
24kortársPRos Kft.Art is Business Kulturális Szponzorációs Konferencia300.000,- Ft
25Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért EgyesületCivil szalon800.000,- Ft
26Magyarországi Ifjú Értelmiségi Romák Társaság EgyesületMozart Figaro házassága  opera keresztmetszet fiataloknak0,- Ft
27Magyar Plakát Társaság EgyesületPlakátváros700.000,- Ft
28Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási EgyesületKreatív gyermekekért, fiatalokért pályázat200.000,- Ft
29Miénk a Színpad EgyesületMiénk az Operett program a Ferencvárosban0,- Ft
30Osonó Színművészeti MűhelyAz Osonó Színházműhely Középiskolai programja Ferencvárosban: 2. programsorozat: személyiség- és közösségfejlesztő műhelyfoglalkozások350.000,- Ft
31Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti IskolaZrínyi Mindenkié!0,- Ft
32Petronelli Színházművészeti Bt.Cseresznyevirág előadás + drámaóra és bábkészítés150.000,- Ft
33Piazza DF Kft.Pizza DF Kft. 1094 Budapest Ferenc tér 11.300.000,- Ft
34Ráday Soho Kulturális EgyesületTök és Halloween Fesztivál475.000,- Ft
35Roma Kulturális és Sport IX. KHE.Kulturális tevékenységek támogatása pályázat0,- Ft
36Sirályok Sport EgyesületVelünk Teljes a Világ (VTV)0,- Ft
37Sotto Voce Kulturális Szolgáltató Bt.A Ferencváros Önkormányzat által kiírt, a Ferencváros területén 2020. április 01. és 2021. április 15. között megvalósuló kulturális, művészeti programok350.000,- Ft
38Szia-Helló67 Egyesület“Süsü a sárkány Én vagyok” Csukás István mesevilága210.000,- Ft
39ViArt-Med Bt.A József Attila Vers-Dal Fesztivál 2020 megvalósítása0,- Ft
40Vincze Art Stúdió Bt.“XV. Téli Tárlat” című kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából 300.000,- Ft
41Ale Attila LórántBachlanas Latinas – a Volce La Vida énekegyüttes koncertsorozata a Ferencvárosi Szent Kereszt templomban0,- Ft
42Avar JuditJérceségek c. verseskötet kiadása0,- Ft
43Balogh Eszter“Fa, fém, ember és lélek – zenés hangszertörténet és hangszeres zenetörténet”400.000,- Ft
44Besenyei AndreaToppantó családi és gyermek táncház600.000,- Ft
45Farkasné Várnagy AndreaZenés Mesék, Mesés Zenék Várnagy Andreával0,- Ft
46Gyócsi LászlóTörténelem lírában című verses kötet megjelentetése0,- Ft
47Kiss ÁgnesMágnes Színház (gyermek színjátszó -musical stúdió) Ferencvárosi társulatának létrehozása0,- Ft
48Szebeni EtelkaFerencváros XX. Sz.-i zenei kultúrája id. Kopeczky Alajos orgonaművész és zenetanár élete tükrében0,- Ft

 

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 58/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az egyházi szervezetek 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3921. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve2020. évi pályázati programja2020. évi pályázati támogatás
1Ferencvárosi FőplébániaPlébániai hittanosok táboroztatása, ministránsok jutalmazása, idősek programjainak finanszírozása800.000,- Ft
2Örökimádás LelkészségEucharisztikus Kongresszust ünnepelünk!700.000,- Ft
3Szent Vince PlébániaSzociális, kulturális programok. Eucharisztikus kongresszusra készülés500.000,- Ft
4Szent Kereszt PlébániaElsőáldozók tábora, Ministráns tábor, Karácsonyi csomagok, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő lelkinapok450.000,- Ft
5Kaníziusz Szent Péter TemplomSzociális, kulturális programok. Eucharisztikus kongresszusra készülés200.000,- Ft
6Budapest-Kálvin téri Református EgyházközségAz Orgona titkai – hangszerbemutatók, orgonakoncertek a Kálvin téri református templomban460.000,- Ft
7Nagyvárad téri Református EgyházközségGyógyulás a közösségben: generációknak, hittantáborosoknak, határontúliaknak!850.000,- Ft
8Budapest Külső-Üllői úti Református Missziói EgyházközségMetszéspontok 2. –  közösségi és kulturális programok két kerület találkozási pontján620.000,- Ft
9Budapest Ferencvárosi Evangélikus EgyházközségEgyházzenei programok420.000,- Ft
10Magyar Unitárius Egyház Magyarországi EgyházkerületeBartók Béla Unitárius Egyházközség Támogatása600.000,- Ft
11Ferencvárosi Kolping CsaládA Ferencvárosi Kolping Család közösségi és kulturális programjai, karitatív tevékenysége200.000,- Ft
Összesen:5.800.000,- Ft

 

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 59/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II. 18.) önkormányzati rendelete 3989. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 6.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve2020. évi pályázati programja2020. évi pályázati támogatás
Szerb Nemzetiségi ÖnkormányzatBánáti Találkozó 2020, történelmi, irodalmi előadás, Szent Miklós napi megemlékezés510.000,- Ft
Román Nemzetiségi Önkormányzathagyományőrző kulturális és anyanyelvi tábor gyermekeknek, felnőtteknek hagyományápolás500.000,- Ft
Horvát Nemzetiségi Önkormányzathagyományápolás,honlap működtetés és nyelvi programok,  szakkollégium500.000,- Ft
Görög Nemzetiségi Önkormányzatbuszos honismereti kirándulás, ismeretterjesztő előadások500.000,- Ft
Német Nemzetiségi Önkormányzatnyelvi kultúra ápolás gyerekeknek, időseknek kirándulás, Sváb bál,490.000,- Ft
Bolgár Nemzetiségi ÖnkormányzatBolgár Művelődési Ház felszentelés, magyar-bolgár barátság napja, Demeter-nap, Bulfeszt 2020.500.000,- Ft
Roma Nemzetiségi ÖnkormányzatFerencvárosi hagyományőrző, kulturális és tehetséggondozó nyári tábor3.000.000,- Ft

 

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 60/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2020. évi 4/2020. (II.18.)  rendelete 3972. számú során elkülönített keretösszeg terhére 800.000,- Ft, azaz nyolcszázezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az SZ-168/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ a kulturális tevékenységek támogatása az Aszódi-lakótelepen’ pályázatnak a  Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
 3. Dr. Kelemen Miklós, a Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője 
 4. Bodnár Alex Szilveszter (Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a szakbizottság által koordinált 3421. számú költségvetési sor felosztására, valamint pályázatok kiírására

Sz-171/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 61/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendeletében szereplő 3421. számú „Kulturális koncepció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Pályázat IX. kerületi óriásplakátok kreatív hasznosítására3.000.000,- Ft
’Public art’ pályázat köztéri interaktív szobrok megvalósítására a IX. kerületben – 202018.000.000,- Ft
Inkubátorház5.000.000,- Ft
Önerő a 2020. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatásra5.000.000,- Ft
Tartalék5.000.000,- Ft
Összesen:36.000.000,- Ft

 

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ az Sz-171/2020. számú előterjesztés 1. és 2. mellékletében szereplő, a IX. kerületi óriásplakátok kreatív hasznosítására, valamint ’Public Art’ pályázat köztéri interaktív szobrokra vonatkozó pályázati felhívásokat és a kapcsolódó formanyomtatványokat jóváhagyja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

3./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a pályázatok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: döntést követő 10 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ az Sz-171/2020. számú előterjesztés 1. mellékletében szereplő, a IX. kerületi óriásplakátok kreatív hasznosítására vonatkozó pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
 3. Bakos Gábor ARC kiállítás alapító
 4. Korolovszky Anna OPLA – Magyar Plakát Társaság delegáltja
 5. Cserna Endre a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület delegáltja

A szakmai zsűri 1.-2. pontban megnevezett tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg, míg a szakmai zsűri 3.-5. pontban megnevezett tagjai részére bruttó 56.180,-Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok miatt 65.028,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort) megbízási díjat állapít meg a 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

5./ az Sz-171/2020. számú előterjesztés 2. mellékletében szereplő pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat négy tagú 

 

szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Kertész László művészettörténész
 2. Zsinka Gabriella művészettörténész
 3. Szabó Ádám szobrászművész
 4. Százados László művészettörténész

A szakmai zsűri tagjai részére bruttó 56.180,-Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok miatt 65.028,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort) megbízási díjat állapít meg kétszeri zsűri napra, valamint az átvevő zsűri (3 fő) részére bruttó 35.113,-Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok miatt 40.643,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort) megbízási díjat állapít meg a 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

6./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázatra a szükséges dokumentumokat benyújtsa.

Határidő: 2020. augusztus 3.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Ferencvárosi Kolping Család kérelme

Sz-172/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 62/2020. (VII.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ a KEN 34/2019. (IV.24.) számú határozata alapján elfogadott, majd 2019. július 11. napján aláírt támogatási szerződésben meghatározott felhasználási időszak határnapját – a Ferencvárosi Kolping Család Egyesület kérelmének 1) pontja  alapján – 2020. december 31. napjára, míg a szakmai beszámoló benyújtásának határnapját 2021. január 31. napjára módosítja.

Határidő: 2020. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításának aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, egyhangú)

Top