2021. 11.10-én 16.00 órakor tartott rendes ülés

2021. 11.10-én 16.00 órakor tartott rendes ülés

GKB 121/2021. (XI.10.) 1./ Tájékoztató a részvételi költségvetésről
GKB 122/2021. (XI.10.) 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
GKB 123/2021. (XI.10.) 3./ Módosító indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
GKB 124/2021. (XI.10.) 4./ Javaslat a 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
GKB 126/2021. (XI.10.) 5./ A Budapest IX., Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye
GKB 128/2021. (XI.10.) 7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére
GKB 131/2021. (XI.10.) 8./ Jelzálogjog bejegyzése az önkormányzatot megelőző első ranghelyre
GKB 132/2021. (XI.10.) 9./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések 1 év határozott időre történő megkötése
GKB 133/2021. (XI.10.) 10./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)
Top