2021. 11.10-én 16.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Tájékoztató a részvételi költségvetésről

 

GKB 121/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az ülésen kiosztott – „Tájékoztató a részvételi költségvetésről” című – anyaggal kapcsolatban az alábbi szándéknyilatkozatot fogalmazza meg:

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, a költségvetés 3206-os, közösségi tervezés elnevezésű sorának leírt módon történő felhasználásával nem ért egyet.

Határidő: 2021. november 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 4 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

73/2021., 73/2-3/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 122/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 73/2021. és 73/3/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Módosító indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

54/2/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

GKB 123/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2/2021. sz. – ”Módosító indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.”

 (4 igen,4 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat a 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

68/2021., 68/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

 

GKB 124/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 68/2/2021. sz. „Módosító indítvány a 68/2021. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.”

(2 igen, 8 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 125/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 68/2021. sz. „Javaslat a 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, 3 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ A Budapest IX., Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

84/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 126/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 84/2021. sz. – „A Budapest IX., Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan elidegenítési ügye” című – előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.

Határidő: 2021. november 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

Az 5. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a GKB 127/2021. (XI.10.) sz. határozat a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találthatóak. 

 

6./ Tájékoztató a Média Nonprofit Kft. tevékenységéről

72/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hagymási Zoltán ügyvezető

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére

69/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 128/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 69/2021. sz. – „Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére” című – előterjesztésben szereplő, Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. használatába adandó helyiség ügyét a 2021. decemberi rendes ülésén újra megtárgyalja.”

(4 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 129/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 69/2021. sz. – „Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére” című – előterjesztés 1. sz. határozati javaslatát.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 130/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 69/2021. sz. – „Nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes használatba adása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére” című – előterjesztés 2. sz. határozati javaslatát.”

(3 igen, 7 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Jelzálogjog bejegyzése az önkormányzatot megelőző első ranghelyre

Sz-134/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 131/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 

1./ hozzájárul, hogy a 37100/4/A/13 helyrajzi számú, természetben a Bp. IX. ker., Boráros tér 2. I. em. 5. ajtószám alatti ingatlanra Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megelőző első ranghelyre a K&H Bank Zrt. javára 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a ranghely megváltoztatása tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések 1 év határozott időre történő megkötése

Sz-135/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 132/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ az Sz-135/2021. sz. – „Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések 1 év határozott időre történő megkötése” című – előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg az elfogadott napirend szerinti 10. napirendi pont után.

2./ a 85/2021. sz. – „A Budapest IX., Mester u. 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére kiírt pályázat elbírálása” című – előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg az Sz-135/2021. sz. előterjesztést követően.

3./ az Sz-136/2021. sz. – „Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése” című – előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a 85/2021. sz. előterjesztést követően.

Határidő: 2021. november 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)

86/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 133/2021. (XI.10.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 86/2021. sz. – „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(5 igen, 2 tartózkodás)

Top