2021. június 28.-án 17.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

2/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

 

GKB 2/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

”A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2021. sz. ”A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendelet” című előterjesztést.”

 (4 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2.) Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése

3/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 3/2021 (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 3/2021. sz. határozati javaslatot. „Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése”című előterjesztés I/A. határozati javaslatát” 

 (4 igen,1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 4/2021 (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 3/2021. sz. határozati javaslatot. „Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése”című előterjesztés II/B. határozati javaslatát. 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3.) A Budapest, IX. Könyves K. krt. 24. sz. alatti ingatlan (hrsz.: 38265) 2026. június 30-ig szóló sportcélú hasznosításának ügye

Sz-1/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 5/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy: 

  1. a Budapest, IX. Könyves Kálmán krt. 24. (hrsz.: 38265) sz. alatti, 12566 m2 alapterületű ingatlan
    2026. június 30. napjáig szóló sportcélú hasznosítására kiírt pályázatot eredményesnek, egyben a Goldball ’94 Football Club Sportegyesületet nyertesnek nyilvánítja és elfogadja az általa megajánlott havi nettó 2.000.000 Ft összegű bérleti díj megfizetését.
  2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés pályázati nyertessel való megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

4.) Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése

Sz-2/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 6/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Ernő u. 19. I. emelet 10. szám alatti lakás Wetzl Béla bérlő részére 15.780.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 7/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület Tűzoltó utca 32/B. tetőtér 18. szám alatti lakás Bakos Angéla részére 21.900.000 Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt). 

 

GKB 8/2021. (VI. 28.) 

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest XXI. kerület Ady Endre út 32. I. emelet 6. szám alatti lakás Bakos Tímea bérlő részére 9.780.000 Ft vételáron történő elidegenítését. 

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 9/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest VIII. kerület, Orczy út 17-19. fszt. 3. szám alatti lakás Oláh Erzsébet bérlő részére 16.980.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

 

GKB 10/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest XIX. kerület, Vécsey u. 26. fszt. 6. szám alatti lakás Martinka Andrea Klaudia bérlő részére 8.580.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 11/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Haller u. 16-18. XVIII. lh. III. em. 65. szám alatti lakás Gyuga Zoltán bérlő részére 11.220.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

 Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 12/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Soroksári út 38-40. V. em. 1/TB1. szám alatti lakás Hriberszky István és Hriberszky Istvánné bérlők részére 17.450.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 13/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Márton u. 18. I. em. 4. szám alatti lakás Balogh Gyula bérlő részére 23.700.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

 Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 14/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Sobieski J. u. 40. II. em. 5. szám alatti lakás Horváth Brigitta bérlő részére 13.550.000,-Ft vételáron történő elidegenítését. 

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 15/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest XIV. Füredi u. 15/B. fszt. 13. szám alatti lakás Veres Györgyné bérlő részére 13.560.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

5.) Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése

Sz-3/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 16/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Orgován Mária Magdolnával a Budapest IX. kerület, Thaly Kálmán utca 52. fszt. 1. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 17/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Pasztusics Enikővel a Budapest IX. kerület, Viola utca 37/C. tetőtér 18. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól 1 év határozott időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

6.) Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése

Sz-4/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 18/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Burai Erzsébettel a Budapest IX. kerület, Balázs Béla utca 14. I. em. 18. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

7.) A Budapest, IX. Haller u. 54. sz. alatti épület tetőterének (10 m2) bérbeadása mobil cellás távközlési bázisállomás üzemeltetése céljára

Sz-5/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 19/2021. (VI.28.)

Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. Haller u. 54. sz. alatti épület padlásterének 10 m2 alapterületű részét mobil cellás távközlési bázisállomás üzemeltetése céljára 2024. december 31. napjáig szólóan bérbe adja a CETIN Hungary Zrt. részére, és a bérleti díjat 1.160.000 Ft/év + ÁFA összegben határozza meg, mely minden év május 1-én 4 %-kal emelkedik.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.

8.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület bérleményét képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása

Sz-6/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 20/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az együttműködési megállapodás szükségszerű módosítását/megkötését követően hozzájárul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület bérleményét képező Budapest IX. Drégely u. 9. fsz. I., fsz. 3., fsz. 5. és földszint 6-7. sz. alatti, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének 2026. június 30. napjáig szóló meghosszabbításához.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (7 igen,1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

9.) Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján

Sz-7/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 21/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Istvánné 1094 Budapest, Sobieski János utca 9. 3. em. 35. szám alatti lakos által a 1094 Budapest, Márton utca 28. 1. em. 11. szám alatti lakásra felhalmozott bérleti- és használati díj hátralékból eredő 1.362.616,- Ft tőkeösszegű követelést és járulékait elengedi, amennyiben a Sobieski János utcai lakás tartozásmentes igazolásait 2022. december 31-ig benyújtja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

10.) Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklése

Sz-8/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 22/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Bérlő) bérleményét képező Budapest, IX. Ráday u. 17. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2021. február 1. és 2021. június 30. napja közötti időszakra 100 %-kal mérsékeli azzal, hogy jelen döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül Bérlő a TasteOfLife Kft-vel, mint Albérlővel 2017.12.08. napján kötött albérleti szerződését 2021. február 1. és 2021. június 30. közötti időszakra szintén módosítja akként, hogy az albérleti díjat legalább ugyanilyen mértékben mérsékli.

(2 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 23/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a LARSEN Vendéglátó és Szolgáltató Kft. bérleményét képező Budapest, IX. Ráday u. 7. földszint 12/B. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2020. november 1. és 2021. január 31. közötti időszakra 100 %-kal mérsékeli.”

 (2 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 8  bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 24/2021. (VI.28.)

Határozat

III/A.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy a Farmer City Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. bérleményét képező Budapest, IX.
Ráday u. 33/B. földszint II. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2021. június 1. és 2021. július 31. közötti időszakra 50 %-kal mérsékeli.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

GKB 25/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a KÁVÉHÁZ Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Bérlő) bérleményét képező Budapest, IX. Ráday u. 17. földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2021. február 1. és 2021. június 30. napja közötti időszakra 75 %-kal mérsékeli azzal, hogy jelen döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül Bérlő a TasteOfLife Kft-vel, mint Albérlővel 2017.12.08. napján kötött albérleti szerződését 2021. február 1. és 2021. június 30. közötti időszakra szintén módosítja akként, hogy az albérleti díjat legalább ugyanilyen mértékben mérsékli.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazáson 8 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 26/2021. (VI.28.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a LARSEN Vendéglátó és Szolgáltató Kft. bérleményét képező Budapest, IX. Ráday u. 7. földszint 12/B. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2020. november 1. és 2021. január 31. közötti időszakra 75 %-kal mérsékeli.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 (6 igen, 2 tartózkodás)

Top