2021. június 28-án 17.00 órakor tartott rendkívüli ülés

2021.06.28-án 17.00 órakor tartott rendkívüli ülés

GKB 2/2021. (VI.28.) 1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
GKB 3/2021 (VI.28.) 2.) Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése
GKB 5/2021. (VI.28.) 3.) A Budapest, IX. Könyves K. krt. 24. sz. alatti ingatlan (hrsz.: 38265) 2026. június 30-ig szóló sportcélú hasznosításának ügye
GKB 6/2021. (VI.28.) 4.) Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
GKB 16/2021. (VI.28.) 5.) Pályázaton kívül piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés 1 év határozott időre történő megkötése
GKB 18/2021. (VI.28.) 6.) Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
GKB 19/2021. (VI.28.) 7.) A Budapest, IX. Haller u. 54. sz. alatti épület tetőterének (10 m2) bérbeadása mobil cellás távközlési bázisállomás üzemeltetése céljára
GKB 20/2021. (VI.28.) 8.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület bérleményét képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
GKB 21/2021. (VI.28.) 9.) Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján
GKB 22/2021. (VI.28.) 10.) Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj mérséklése
Top