2020. június 29-én 15.00 órakor tartott rendkívüli ülés  – kivonat

1./ Önálló képviselői indítvány

113/1/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Deutsch László képviselő

 

GKB 121/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/1/2020. sz. – ”Önálló képviselői indítvány” című – előterjesztést.”

(3 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

93/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 122/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 93/2020. sz. – ” Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című – előterjesztést.”

 (4 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

38/4/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 123/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 38/4/2020. sz. ” Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést az alábbi módosító javaslattal együtt:

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 60%-a amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonnyal rendelkezik 1990. 01. 01. előttről. 

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 75%-a amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonya 1990. 01. 01. és 1999. 12. 31. között létesült. 

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 85%-a amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonya 2000. 01. 01. és 2003. 12. 31. között létesült. 

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 90%-a amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonya 2004. 01. 01. és 2007. 12. 31. között létesült. 

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 95%- a amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonya 2007. 12. 31. után létesült. 

A 2020. 07. 02. után létesült jogviszony esetén a lakás nem idegeníthető el.”

(3 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 124/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 38/4/2020. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)” című – előterjesztést.”

 (4 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve 

105/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 125/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2/2020. sz. – ” Módosító javaslat a Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve 105/2020. Sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 126/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2020. sz. – ”Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(5 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

92/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 127/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 92/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy 2020 július hónapban a Képviselő-testület közmeghallgatást tart az atlétikai központ témájában.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 128/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 92/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

103/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

GKB 129/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 103/2020. sz. – ”Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a 9. TV és a Ferencváros Újság önkormányzati alapítású nonprofit gazdasági társaság keretében való működtetésére

98/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 130/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 98/2020. sz. – ”Javaslat a 9. TV és a Ferencváros Újság önkormányzati alapítású nonprofit gazdasági társaság keretében való működtetésére” című – előterjesztést.”

(4 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ 2020. évi elidegenítési címjegyzék

90/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 131/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 90/2020. sz. – ”2020. évi elidegenítési címjegyzék” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjtételeinek meghatározására, továbbá a Kt. 265/2012. (VI. 07.) számú határozat, valamint a Kt. 124/2015. (IV. 23.) számú határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezésére

94/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 132/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 94/2020. sz. – ”Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjtételeinek meghatározására, továbbá a Kt. 265/2012. (VI. 07.) számú határozat, valamint a Kt. 124/2015. (IV. 23.) számú határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(5 igen, 2 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ 2020. április – május – június havi bérleti díjból eredő követelés elengedése, mérséklése

107/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 133/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 107/2020. sz. – ” 2020. április – május – június havi bérleti díjból eredő követelés elengedése, mérséklése” című – előterjesztés A) határozati javaslatát 99%-os díjmérsékléssel.”

(2 igen, 4 nem,2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 134/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 107/2020. sz. – ” 2020. április – május – június havi bérleti díjból eredő követelés elengedése, mérséklése” című – előterjesztés B) határozati javaslatát.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

102/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 135/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 102/2020. sz. – ” Javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján

Sz-126/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 136/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Scherer Viktória részére a Budapest IX. kerület, Vágóhíd u. 30-32. IV. lh. III. em. 63. szám alatti 1,5 szobás, komfortos, 39,91 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdés c) pontja alapján 

Sz-145/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 137/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Paksi Anikó Mária részére a Bp. IX. ker., Ferenc tér 9. fszt. 4. szám alatti 2 szobás, összkomfortos, 48,34 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását azzal a kitétellel, hogy a Bp. IX. ker. Soroksári út 84. fszt. 10. szám alatti lakásra fennálló bérleti jogviszonya a Bp. IX. ker. Ferenc tér 9. fszt. 4. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötésének napján megszűnik.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Sz-141/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 138/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Soroksári út 38-40-42. B. ép. földszint II. sz. alatti, 28,91 m2 alapterületű helyiség Édes Finomságok Kereskedelmi Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez hozzájárul, a vételárat 10.500.000 Ft-ban határozza meg, mely vételárat a bérlő egy összegben köteles megfizetni, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés megkötéséről és aláírásáról.

Határidő: 150 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

15./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Sz-128/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 139/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Deák László Gergellyel a Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. 14. tetőtér 37. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

(6 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 140/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Bánfalvi Laurával a Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. 32/B III. em. 1. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

(6 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 141/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Dr. Bartos Barbarával a Budapest IX. kerület, Thaly Kálmán u. 19. tetőtér 26. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

(6 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 142/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Al-syed Amirával és Al-syed Raneaval a Budapest IX. kerület, Ráday u. 39. fszt. 9. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

(6 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 143/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Pasztusics Enikővel a Budapest IX. kerület, Viola u. 37/C. tetőtér 18. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

(6 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

16./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Sz-140/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 144/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján úgy dönt, hogy Káldi Jánosné és Káldi Ilona a Budapest IX. ker. Mester u. 53-55. II. em. 1. szám alatti, 2 szobás, 57,90 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti jogának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés mértékét 5.060.460 forint összegben hagyja jóvá. Az így megállapított pénzbeli térítés összege a megállapodás megkötését követően kerül kifizetésre akkor, ha a bérlők a lakást az önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadták, és benyújtották a nullás díj-igazolásokat.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 145/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján úgy dönt, hogy Bikics Tibor Lajosné a Budapest IX. ker. Üllői út 181-185. C. lh. fszt. 2. szám alatti, 3 szobás, 68,00 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti jogának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés mértékét 5.943.200 forint összegben hagyja jóvá. Az így megállapított pénzbeli térítés összegéből előlegként a Főtáv Zrt. szolgáltatónál fennálló tartozás (36.809,- Ft), valamint a FEV. IX. Zrt. felé fennálló tartozás (190.175,- Ft) összege, összesen 226.984,- Ft kifizetésre kerül. A fennmaradó összeg a megállapodás megkötését követően kerül kifizetésre akkor, ha a bérlő a lakást az Önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadta, és benyújtotta a nullás díj-igazolásokat.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 146/2020. (VI.29.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 17. napirendi pontot – ” Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” – zárt ülésen tárgyalja meg.

Határidő: 2020. június 29.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, egyhangú)

Top