2020. június 29-én 15.00 órakor tartott rendkívüli ülés

2020. 06.29-én 15.00 órakor tartott rendkívüli ülés

GKB 121/2020. (VI.29.) sz. 1./ Önálló képviselői indítvány
GKB 122/2020. (VI.29.) sz. 2./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására
GKB 123/2020. (VI.29.) sz. 3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)
GKB 125/2020. (VI.29.) sz. 4./ Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve
GKB 127/2020. (VI.29.) sz. 5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve
GKB 129/2020. (VI.29.) sz. 6./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
GKB 130/2020. (VI.29.) sz. 7./ Javaslat a 9. TV és a Ferencváros Újság önkormányzati alapítású nonprofit gazdasági társaság keretében való működtetésére
GKB 131/2020. (VI.29.) sz. 8./ 2020. évi elidegenítési címjegyzék
GKB 132/2020. (VI.29.) sz. 9./ Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjtételeinek meghatározására, továbbá a Kt. 265/2012. (VI. 07.) számú határozat, valamint a Kt. 124/2015. (IV. 23.) számú határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezésére
GKB 133/2020. (VI.29.) sz. 10./ 2020. április – május – június havi bérleti díjból eredő követelés elengedése, mérséklése
GKB 135/2020. (VI.29.) sz. 11./ Javaslat a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására
GKB 136/2020. (VI.29.) sz. 12./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
GKB 137/2020. (VI.29.) sz. 13./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4.§ (6) bekezdés c) pontja alapján
GKB 138/2020. (VI.29.) sz. 14./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
GKB 139/2020. (VI.29.) sz. 15./ Piaci alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
GKB 144/2020. (VI.29.) sz. 16./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Top