2020. február 12-én 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

4/6-10/2020., 4/12-13/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 47/2020. (II.12.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/7/2020. sz. ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 (11 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 48/2020. (II.12.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/9/2020. sz. ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 (11 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 49/2020. (II.12.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/10/2020. sz. ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 (11 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

GKB 50/2020. (II.12.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/11/2020. sz. ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.” 

 (4 igen, 1 nem, 6 tartózkodás)

 (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 51/2020. (II.12.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati határozati elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/12/2020. sz. ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.” 

 (3 igen, 8 tartózkodás)

 (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 52/2020. (II.12.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/13/2020. sz. ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 (9 igen, 2 tartózkodás)

 (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 53/2020. (II.12.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javalatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/6/2020. sz. ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.” 

 (1 igen, 3 nem, 7 tartózkodás)

 (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)

38/2020., 38/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 54/2020 (II.12.) sz

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Antli Judit, és Fintáné Dr. Vásárhelyi Julianna részére hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. február 12.

Felelős: Takács Kriszitán elnök

  (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

GKB 55/2020 (II.12.) sz

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Tar József részére hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. február 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

  (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 56/2020 (II.12.) sz

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Sagát Lászlóné részére hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. február 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 57/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt ,hogy a 38/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést leveszi napirendjéről. ”            

 (3 igen, 8 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 58/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 38/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztés I. és II. határozati javaslatát. 

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök               (8 igen, 3 nem)

 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 59/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 38/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztés III. határozati javaslatát. ”

                                                   (10 nem, 1 tartózkodás)

 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

GKB 60/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a napirendi pontok tárgyalását a 61/2020. sz. „Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról” című előterjesztéssel folytatja.

Határidő: 2020. február 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök       (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról

61/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc képviselő

 

GKB 61/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 61/2020 sz.” Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt) Gyurákovics Andrea, Dr. Bácskai János, Mezey István a bizottság tagjai nem szavaztak.

 

3./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

43/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

GKB 62/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 43/2020 sz. ” Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

44/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 63/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 44/2020 sz. „Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására ” című – előterjesztést leveszi napirendjéről.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Takács Krisztián bizottsági elnök 

 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

5./  Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása

10/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 64/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2020 sz. „Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása” című – előterjesztést I/A határozatát az elhangzott kiegészítésekkel.

Határidő: 2020.február 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 65/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2020 sz. „Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása” című – előterjesztést II/A határozatát, az elhangzott kiegészítésekkel.

Határidő: 2020.február 13.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése

50/2020. sz. előterjesztés 

 Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 66/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 50/2020 sz.” Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztést az alábbiak szerint: 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ráday u. 9. fszt. II. szám alatti, 172 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget pályáztatás útján kívánja bérleti a szerződéskötéstől számított 3 évig legalább 198.845. Ft/hó + ÁFA + mindenkori közös költség megszerzési kötelezettsége mellett. 

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester” 

 (9 igen,1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

8./ A Budapest IX. Könyves Kálmán u. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosítására kiírt pályázat elbírálása

Sz-57/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 67/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy:

  1. a Budapest IX. Könyves Kálmán körút 24. sz. alatti, 38265 hrsz-ú, 12566 m2 alapterületű ingatlan 2021. június 30-ig szóló sportcélú hasznosítására kiírt pályázatot eredményesnek, egyben a Goldball ’94 Football Club Sportegyesületet nyertesnek nyilvánítja és elfogadja az általa megajánlott havi nettó 600.000 Ft bérleti díj megfizetését.
  2. felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

Határidő: 90 nap  

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

9./  Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Sz-50/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 68/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Szántó Tímeával a Budapest IX. kerület, Mihálkovics u. 14. III. em. 3. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 69/2020. (II.12.) sz.

Határozat

 A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Rácz Andreával a Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 74. tetőtér 3. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 70/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Grízer József Lászlóval a Budapest IX. kerület, Földváry u. 7. II. em. 38. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 71/2020. (II.12.) sz.

Határozat

 A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Kertész Csabával a Budapest IX. kerület, Gabona u. 3. fszt. 3. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 72/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Kolozsi-Bors Piroskával a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 63. I. em. 7. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 73/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Varga Miklósnéval a Budapest IX. kerület, Ernő u. 28. fszt. 5. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 74/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Mendi Zoltán Kálmánnal a Budapest IX. kerület, Haller u. 4. fszt. 7. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre

megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 75/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Tamásné Csiklya Mónikával a Budapest IX. kerület, Lenhossék u. 10. II. em. 26. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 76/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Balogh Róberttel a Budapest IX. kerület, Sobieski János u. 9. fszt. 5. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre

megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése

Sz-52/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

GKB 77/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy Nagy Attilával a Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. 32/B. III. em. 7. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

11./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján

Sz-56/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 78/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Sólyom Viktor Imre részére a Budapest IX. kerület, Drégely u. 16. I. 32. szám alatti 1 szobás, komfortos, 24,93 m2 alapterületű lakás egy év határozott időre történő bérbeadását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

12./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattétel

Sz-51/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 79/2020. (II.12.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával a Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. földszint 5. (hrsz: 36814/0/A/18) szám alatti 66 m² alapterületű öröklakásra vonatkozóan – a 2019. november 28. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan vételára 36.000.000,-Ft, – azaz harminchatmillió forint – nem él.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(10 igen, egyhangú)

Top