2020. február 12-én 15.00 órakor tartott rendes ülés

2020. 02.12-én 15.00 órakor tartott rendes ülés

GKB 47/2020. (II.12.) 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)
GKB 54/2020 (II.12.) sz 2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)
GKB 61/2020. (II.12.) sz. 7./ Az önkormányzati alkalmazottak munkahelyi elégedettségének emelése érdekében szükséges egyes intézkedések meghozataláról
GKB 62/2020. (II.12.) sz. 3./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
GKB 63/2020. (II.12.) sz. 4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására
GKB 64/2020. (II.12.) sz. 5./  Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása
GKB 66/2020. (II.12.) sz. 6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
GKB 67/2020. (II.12.) sz. 8./ A Budapest IX. Könyves Kálmán u. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
GKB 68/2020. (II.12.) sz. 9./  Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
GKB 77/2020. (II.12.) sz. 10./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Top