2019. december 11-én 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 2/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban) 

230/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 3/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 230/2019. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése

224/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 4/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy olvasási szünetet rendel el.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 5/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 224/2019. sz. – ”Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztés I/A határozati javaslatáról az elhangzott kiegészítéssel együtt.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 6/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 224/2019. sz. – ”Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztés II/A határozati javaslatáról az elhangzott kiegészítéssel együtt.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása

231/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 7/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 231/2019. sz. – ”Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása” című – előterjesztés I/A határozati javaslatát az elhangzott kiegészítéssel együtt.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 8/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 231/2019. sz. – ”Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása” című – előterjesztés II/A határozati javaslatát az elhangzott kiegészítéssel együtt.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve

219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 9/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

 

GKB 10/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására

214/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő 

 

GKB 11/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 214/2019. sz. – ”Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ A Budapest IX. Könyves Kálmán u. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye

Sz-366/2019., Sz-366/2/2019. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 12/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

1./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest, IX. kerület, 38265 hrsz-ú, 12.566 m2 alapterületű ingatlan 2021. június 30-ig szóló hasznosítására irányuló, jelen előterjesztés mellékletét képező pályázat kiírásáról, lefolytatásáról, 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje – amennyiben szükséges hiánypótlási felhívásokat küldjön ki – és azokat elbírálás céljából terjessze a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elé.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Magyar Írók Egyesülete által felhalmozott helyiség bérleti díj hátralék elengedésére vonatkozó kérelem elbírálása

Sz-363/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 13/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-363/2019. számú – ”Magyar Írók Egyesülete által felhalmozott helyiség bérleti díj hátralék elengedésére vonatkozó kérelem elbírálása” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése

Sz-362/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 14/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Kovács Mónikával a Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. 25. tetőtér 30. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 15/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy dr. Nagy Zsolttal a Budapest IX. kerület, Dési Huber u. 3-5. B. ép. I. lh. fszt. 3. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 16/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Imre Zsoltnéval a Budapest IX. kerület, Tűzoltó u. 32/A. I. em. 5. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 17/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Száki Gábornéval a Budapest IX. kerület, Sobieski János u. 3. III. em. 29. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 18/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Jerzyvel a Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. 14. I. em. 11. szám alatti lakásra a lakásbérleti szerződést a határozott idő leteltét követő naptól határozatlan időre megköti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján

Sz-364/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 19/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek Fosztó Zsolt részére a Budapest IX. kerület, Bp. IX. Ferenc tér 9. III/20. szám alatti lakás egy év határozott időre történő bérbe adását.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

Mezey István a bizottság tagja nem szavazott.

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

Takács Krisztián: Kérem, szavazzunk a Sz-364/2019. sz. előterjesztés II. 1.pont határozati javaslatáról. 

 

GKB 20/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság GB 152/2019. (IX.4.) számú határozatát visszavonja.”

 (11 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében

Sz-361/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 21/2019. (XII.11.) sz. Visszavonta a GKB 163/2020. (VII.29.) sz. határozat

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Szilágyi Ottóné és Szilágyi Ottó a Budapest IX. ker. Vágóhíd u. 10. fsz. 4. szám alatti, 1 szobás, 49,30 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti jogának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés mértékét 5.620.200 forint összegben hagyja jóvá. Az így megállapított pénzbeli térítés összege a megállapodás megkötését követően kerül kifizetésre akkor, ha a bérlő a lakást az önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadta, és az átadás napján benyújtotta a nullás díj-igazolásokat.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 22/2019. (XII.11.) sz. Visszavonta a 608/2020. (XI.24.) sz. határozat (polgármesteri döntés)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Csiklya Sándor a Budapest IX. ker. Sobieski J. u. 7. II. em. 25. szám alatti, 1 szobás, 24,90 m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti jogának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés mértékét 1.655.850 forint összegben hagyja jóvá. Az így megállapított pénzbeli térítés összegéből előlegként az NKM Földgázszolgáltatónál fennálló tartozás (74.451,-Ft) kiegyenlítése céljából a megállapodás megkötését követően kerül kifizetésre, a fennmaradó összeg, ha a bérlő a lakást az önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadta, és az átadás napján benyújtotta a nullás díj-igazolásokat.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 23/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Kovácsné Agócs Lívia a Budapest IX. ker. Drégely u. 12. I. em. 44. szám alatti, 1 szobás, 34,02 m2 alapterületű, komfort nélküli komfortfokozatú lakásra vonatkozó bérleti jogának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. A pénzbeli térítés mértékét 1.615.950 forint összegben hagyja jóvá. Az így megállapított pénzbeli térítés összege a megállapodás megkötését követően kerül kifizetésre akkor, ha a bérlő a lakást az önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadta, és az átadás napján benyújtotta a nullás díj-igazolásokat.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére

Sz-365/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 24/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitányságon dolgozó Szemelyácz Balázs részére 5 év határozott időre, a Budapest IX. kerület Lenhossék utca 7-9. A. ép. II. 6. szám alatti, 1 szoba, 40,71 m2 alapterületű összkomfortos lakást szolgálati lakásként bérbeadja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Sz-360/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 25/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Váradiné Mihály Gabriella Budapest IX. kerület, Lenhossék utca 12. II. em. 24. szám alatti 1 szobás, 23,8 m2 alapterületű, komfort nélküli bérleményéhez a Budapest IX. kerület, Lenhossék utca 12. II. em. 25. szám alatti 1 szobás, 25,4 m2 alapterületű komfort nélküli üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához hozzájárul

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 26/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Surányi Ernő és Surányi Ernőné Budapest IX. kerület, Márton utca 8/A. II. emelet 22. szám alatti 2 szobás, 42 m2 alapterületű komfort nélküli bérleményéhez a Budapest IX. kerület, Márton utca 8/A. II. emelet 23. szám alatti 1 szobás, 24 m2 alapterületű komfort nélküli üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 27/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Mathauser Tündét választja meg.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

Top