2019. december 11-én 15.00 órakor tartott rendes ülés
GKB 2/2019. (XII.11.) sz. 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
GKB 3/2019. (XII.11.) sz. 2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
GKB 4/2019. (XII.11.) sz. 3./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése
GKB 7/2019. (XII.11.) sz. 4./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása
GKB 9/2019. (XII.11.) sz. 5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
GKB 11/2019. (XII.11.) sz. 6./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására
GKB 12/2019. (XII.11.) sz. 7./ A Budapest IX. Könyves Kálmán u. 24. szám alatti ingatlan sportcélú hasznosításának ügye
GKB 13/2019. (XII.11.) sz. 8./ Magyar Írók Egyesülete által felhalmozott helyiség bérleti díj hátralék elengedésére vonatkozó kérelem elbírálása
GKB 14/2019. (XII.11.) sz. 9./ Szociális alapon bérbe adott lakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
GKB 19/2019. (XII.11.) sz. 10./ Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (6) bekezdése alapján
GKB 21/2019. (XII.11.) sz. 11./ Lakás bérleti jogról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
GKB 24/2019. (XII.11.) sz. 12./ Javaslat a Budapest IX. kerület Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőr elhelyezésére
GKB 25/2019. (XII.11.) sz. 13./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye
Top