2022. 05.11-én 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés

2022. 05.11-én 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés

ESZSICB 81/2022. (V.11.) sz. 1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása (zárt ülés)
ESZSICB 83/2022. (V.11.) sz. 4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)
ESZSICB 84/2022. (V.11.) sz. 5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 
ESZSICB 85/2022. (V.11.) sz. 6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról
ESZSICB 86/2022. (V.11.) sz. 7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 
ESZSICB 87/2022. (V.11.) sz. 8./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
ESZSICB 89/2022. (V.11) sz.

 

9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására
ESZSICB 90/2022. (V.11.) sz. 10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 
ESZSICB 92/2022. (V.11.) sz. 11./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
ESZSICB 93/2022. (V.11.) sz. 12./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2022/2023. tanév)
ESZSICB 94/2022. (V.11.) sz. 13./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára
ESZSICB 95/2022. (V.11.) sz. 14./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására
ESZSICB 96/2022. (V.11.) sz. 15./ Alapítványi kérelmek
ESZSICB 97/2022. (V.11.) sz. 16./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához
ESZSICB 98/2022. (V.11.) sz. 17./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére
ESZSICB 99/2022. (V.11.) sz. 18./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására
ESZSICB 100/2022. (V.11.) sz. 19./ Javaslat a 2022. évi pályázatok elbírálására
ESZSICB 105/2022. (V.11.) sz. 20./ Javaslat a Sport alap 2022-2025. évekre meghirdetett pályázat elbírálására
ESZSICB 106/2022. (V.11.) sz. 21./ Pályázat módosítására vonatkozó kérelmek
ESZSICB 111/2022. (V.11.) sz. 22./ Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 
ESZSICB 112/2022. (V.11.) sz. 23./ Javaslat a 9. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 
ESZSICB 113/2022. (V.11.) sz. 24./ Javaslat a 26. számú háziorvosi körzet működtetésére 
ESZSICB 114/2022. (V.11.) sz. 25./ Javaslat a 27. számú háziorvosi körzet működtetésére 
ESZSICB 115/2022. (V.11.) sz. 26./ Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 
ESZSICB 116/2022. (V.11.) sz. 27./ Javaslat a ferencvárosi fogorvosi körzetek működtetésére
ESZSICB 117/2022. (V.11.) sz. 28./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására
ESZSICB 119/2022. (V.11.) sz. 29./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztenciateremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése
ESZSICB 122/2022. (V.11.) sz. 30./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
ESZSICB 126/2022. (V.11.) sz. 31./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek
Top